SON YAZILAR

20 Eylül 2017 Çarşamba

BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Alo Sgk | 08:58 | | | |


20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30186 
Karar Sayısı : 2017/10718

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 85322 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
Binali YILDIRIM
Başbakan
Bakanlar Kurulu
SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1– (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilir.
MADDE 2– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 3– (1) 13/3/2017 tarihli ve 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4– (1) Bu Karar, yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer,
MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.