SON YAZILAR

19 Eylül 2017 Salı

Çalışanın kalp sağlığı nasıl korunmalı?

Alo Sgk | 10:05 | | | | | |


Çalışanın kalp sağlığı nasıl korunmalı?

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Çalışanların iş sağlığının dolayısıyla kalp sağlığının korunması dünyada önemli olduğu gibi ülkemizde de önemli konuların başında geliyor. İşyerlerinde çalışanın kalp sağlığının korunmasında en önemli görev ve sorumluluk işverene düşmekle birlikte  çalışanlarında bazı sorumluluklarını gerektiriyor. Bu sorumlulukları açıklayalım.

İşverenin yapması gerekenler

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre  çalışanların muayene olacakları süreler, işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışanların kişisel durumlarına göre belirlenmiştir. 

Buna göre; çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanacak. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilecek. Bütün bu muayenelerde çalışanın kalp sağlığına da bakılacak. 

İşveren, iş sağlığına yönelik hizmetlerin maliyetini çalışanlara yansıtmaması gerekiyor. Örneğin işveren, çalışanların sağlık muayeneleri için bir sağlık kuruluşu ile anlaşıp çalışanların sağlık muayeneleri de bu sağlık kuruluşunda yapılıyorsa, işveren çalışanlardan yapmış olduğu hastane masraflarını isteyemez. 

Çalışanların yapması gerekenler 

İşverenin  sorumlulukları yanında çalışanlarında yapması gerekenler ve çeşitli sorumlulukları var. Çalışanların kalp sağlığını korumaları için neler yapılmaları gerektiğini Etimed Hastanesi Kalp Ve Damar Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Kerim Çağlı hocama sordum. 

Sayın Çağlı; daha önce kalp muayenesi yaptırmamış ailesinde...