SON YAZILAR

12 Eylül 2017 Salı

Denetim Üstlenen Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesi (2017 Yılı)

Alo Sgk | 13:02 | | |


12 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30178 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar Tarihi: 25/08/2017
Karar No : 75935942-050.01.04 – [01/ 166]
Konusu : Denetim Üstlenen Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesi
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın 24/08/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin değişik üçüncü fıkrası uyarınca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak yetkilendirilenlerden Yönetmeliğin 48’inci maddesi uyarınca yetkilendirme ücreti alınmasına, söz konusu yetkilendirme ücretinin 2017 yılı için 1.000-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.