SON YAZILAR

19 Eylül 2017 Salı

Engellilik oranı % 70’i asana 1589 lira maaş

Alo Sgk | 09:24 | | | | | |


Engellilik oranı % 70’i asana 1589 lira maaş

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

%40 ila 69 engellilik oranı bulunanlara 1059 TL, % 70 ve üstü oranda ve başkasının bakımına muhtaç olanlara ise 1589 TL aylık bağlanıyor. 18 yaşın altındaki engellinin aylığı ise ona bakan yakınına ödeniyor.


Engellilerin yoksulluğa düşmemesi adına engelli aylığı uygulaması yürütülüyor. Engellilere engellilik oranına göre engelli aylığı bağlanıyor. Engelli aylığı alabilmek için bir takım şartlar söz konusu. Bu şartlardan ilki sağlık kurulu raporuyla engelli olduğunun tespit edilmesi. Tespit edilen engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişiyor. Aylık bağlanabilmesi için engellinin 18 yaşın üzerinde olması gerekiyor.

ÇALIŞANA BAĞLANMIYOR
Sigortalı çalışan veya SGK’dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu sınır 2017 yılı için 423,58 TL. 2022 sayılı Kanun uyarınca sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sağlık kurulu raporu verebilecek hastanelerden alınan raporla belirlenen engellilik oranının en düşük yüzde 40 olması gerekir.

Orana göre değişir
Bu yıl için belirtilen diğer şartları sağlayan ve yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunanlara 1059,64 TL, yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 1589,47 TL aylık bağlanıyor.

Çocukların yakını alıyor
18 yaşından küçük engellilerin kendilerine değil, yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor. 18 yaşından küçük engellinin SGK’dan aylık veya gelir almıyor olması, sigortalı olarak çalışmıyor olması ve en az yüzde 40 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması şart. Engellinin fiilen bakımını yürüten kişinin Türk vatandaşı olması ve aynı hanede yaşıyor olması da gerekiyor. 18 yaşının altındaki engellilerin yakınlarına 2017 yılı için 1059,64 TL aylık bağlanıyor.

SAĞLIKTAN YARARLANIR
Engelli aylığı alan kişiler, genel sağlık sigortalısı sayılır...