SON YAZILAR

18 Eylül 2017 Pazartesi

Gece mesaisi 12 saate çıktı

Alo Sgk | 08:54 | | | | | | |


Gece mesaisi 12 saate çıktı

Mert NAYIR
Gazete Vatan

Turizm, özel güvenlik ve sağlık işkolunda gece 7.5 saati aşan mesai yapılmasına olanak tanıyan yasanın yönetmelikleri, Resmi Gazete’de yayınlandı. Sektörler 24 saat çalışınca, işverenler de talep edince, gecikmeli de olsa gece çalışması artık 12 saat…
 
23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı torba kanun ile İş Kanunu’nun gece çalışmalarını düzenleyen 69’uncu maddesinde değişikliğe gidilmişti. Gece çalışmalarını 7.5 saat ile sınırlayan düzenlemeye bir istisna getirilmiş, maddeye “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” ifadesi eklenmişti. 

Bu değişikliğin Meclis komisyonlarında görüşüldüğü sırada turizm, özel güvenlik ve sağlık sektörlerinde 7.5 saati aşan gece çalışmaları yapıldığı vurgulanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince çok sayıda işyerine bu nedenle idari para cezası kesildiği belirtilmişti. 

Değişiklik ile işçileri 7.5 saatten fazla çalıştıran işyerlerini para cezalarından kurtarmanın amaçlandığı gündeme gelmişti. İlgili maddenin gerekçesinde yer alan “Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda” ifadesi de bu değişikliğin asıl amacını gözler önüne sermişti. 

Bu değişikliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, işçilerin geceleri 11 saate kadar çalıştırılmaları, 1 saatlik ara dinlenmesi ile birlikte gece vardiyalarının 12 saate kadar uzatılması yasal hale getirildi. Yasa değişikliği 2015 yılı Nisan ayında yürürlüğe girerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aradan 2 yıl geçtikten sonra ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gitti. 

Böylece...