SON YAZILAR

11 Eylül 2017 Pazartesi

Geciken tazminata en yüksek faiz uygulanır

Alo Sgk | 08:56 | | | | |


Geciken tazminata en yüksek faiz uygulanır

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatına iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmemesi halinde faiz işletilir. Bu durumda işçinin işvereni temerrüde düşürmesiyle, tazminata mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Kıdem tazminatı çalışma hayatının en hassas konularından biri. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi çalışmaları ne zaman gündeme gelse hararetli tartışmalar söz konusu oluyor. Bugün için bu konunun rafa kalktığını söylemek mümkün. Kıdem tazminatının nasıl ödeneceği, ne zaman ödeneceği gibi hususlar işçi ve işverenleri mahkemelerde en çok karşı karşıya getiren konular. Kıdem tazminatının geç ödenmesi ve taksitle ödenmesinin kararlaştırılmış olması halinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar işçi ve işverenleri mahkemede karşı karşıya getiriyor. Kıdem tazminatı için karşılık ayırmayan işverenler tazminatı ödemekte zorluk çekiyor.
FESİH TARİHİNDE ÖDENMELİ
Kıdem tazminatının iş sözleşmesinin fesih tarihinde ödenmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda işveren ekonomik olarak güçlük çektiği için işçi çıkartmakta ve bu işçilere de kıdem tazminatı ödemekte zorlanmaktadır. Bu gibi durumlarda kıdem tazminatının fesih tarihinde ödenmesi de pek mümkün olmamaktadır. Kıdem tazminatına iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmemesi halinde de faiz işletilir.
Temerrüde düşürmeli
Dolayısıyla tazminat alacağı geciken işçinin faiz isteme hakkı doğar. Geç ödenen kıdem tazminatına faiz işletilebilmesi için işçinin işvereni temerrüde düşürmesi gerekir. İşçinin işvereni temerrüde düşürebilmesi için kıdem tazminatının ödenmesini istediğini ancak ödemenin gerçekleşmediğini ispatlaması gerekir.
Anlaşırlarsa taksit de olur
İşçinin ve işverenin anlaşması halinde kıdem tazminatının taksitle ödenmesi de mümkündür. Bu durumda taksitle ödenecek kıdem tazminatına gecikme faizi ödeme tarihinde hesaplanır. İşçinin faiz talep edebilmesi için ödemelere ihtirazi kayıt koyması gerekir.
Kabul etmiyorsa dava açabilir
Dolayısıyla kıdem tazminatını taksitle ödeme konusunda işverenle anlaşan işçinin bu konudaki haklarını korumak ve faiz uygulanmasını istiyorsa faiz işletebilmek için ihtirazi kayıt koyması ve kıdem tazminatının ödeme günlerinin de açıkça ifade edilmesi gerekir. Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmışsa ve ödemeler zamanında...