SON YAZILAR

18 Eylül 2017 Pazartesi

İş Akdi Sona Erdirilecek İşçiye İş Arama İzni Verilir Mi?

Alo Sgk | 10:05 | | | | | | | |


İş Akdi Sona Erdirilecek İşçiye İş Arama İzni Verilir Mi? 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Cevap: İş sözleşmesi feshedilecek olan işçiye bildirim süreleri içinde işveren, yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.


İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.