SON YAZILAR

18 Eylül 2017 Pazartesi

İşçi talep etmediği yol iznini kullanamaz!

Alo Sgk | 16:29 | | | | | | | | | |


İşçi talep etmediği yol iznini kullanamaz!

Taner ÖZDEMİR

Yıllık izin konusu, çoğu zaman haziran ayından yıl sonuna kadar hem işçilerin, hem de işverenlerin gündem konusu haline gelmektedir. Bu haftaki yazımda yıllık izinle ilgili hem yol iznine, hem de uygulamada karşılaşılan ve aslında mevzuatta olmayan ama uygulama boyutunda işverenlerin ve işçilerin uyguladığı bazı durumlara değineceğim.
Yıllık izinde 1 yıl şart!

Çalıştığı işyerinde bir işçinin yıllık izine hak kazanabilmesi için o işyerinde deneme süresi dahil en az 1 yıl çalışmış olması yasal gerekliliktir.

1 yıl dolmadan işçi yıllık izin kullanabilir mi?

İşçiler 1 yıl dolmadan kanuni olarak o işyerinde yıllık izin hak etmiş olmaz. Lakin bazı işverenler insiyatif kullanarak yıl içinde işe başlayan işçilerinden 6 ayı dolanları 7 gün yıllık izine çıkarmaktalar. Tabi hal böyle olunca işçi sanki 6 ay çalışması olan işçinin 7 gün yıllık izine hak kazanmış olacağını düşündüğü için, bunu yasal bir hak olarak görmekte ve başka işyerlerinde de bu durumu örnek göstererek 6 ay çalışması dolunca 7 gün izin kullanması gerektiğini düşünmektedir. Bu örnekte işverenin işçisine kullandırdığı yıllık izin, işçinin bir yıl sonunda hakkedeceği yıllık izinden mahsup edilen bir izin olmaktadır. Yasal olarak da kanunda 6 aylık çalışması olan işçi 7 gün yıllık izine çıkar şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

İşçi hangi durumlarda ücretsiz yol iznini talep edebilir?

Öncelikle ücretsiz yol izni ; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56.maddesinin son paragrafına göre, “YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ İŞYERİNİN KURULU BULUNDUĞU YERDEN BAŞKA BİR YERDE GEÇİRECEK OLANLARA, İSTEMDE BULUNMALARI VE BU HUSUSU BELGELEMELERİ KOŞULU İLE, GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİNDE YOLDA GEÇECEK SÜRELERİ KARŞILAMAK ÜZERE İŞVEREN TOPLAM DÖRT GÜNE KADAR ÜCRETSİZ İZİN VERMEK ZORUNDADIR” ifadesiyle çalışanlar bu süreler doğrultusunda ücretsiz yol izni isteme hakkına sahip olmaktadırlar.

Yıllık izin yönetmeliğinde Yıllık izin kullanımı ile ilgili detaylar belirtilmiştir. İşçi yıllık izine çıkmak istediğini ve yıllık iznini de İşyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirmek istemesini yazılı olarak bildirmesi halinde , işverene gidiş-dönüş biletlerini göstererek 4 güne kadar ücretsiz yol izni talebinde bulunabilecektir. Yıllık izine çıkacak olan işçinin dolduracağı yıllık izin evrağında; Adını soyadını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini belirtmesi gerekmektedir. İzin evrağını doldurma aşamasında işçinin yol izni talebi yok ise sonrasında ücretsiz yol izni talep etmesi doğru olmayacaktır. Zira işçi yıllık izine giderken, gideceği yere gidiş dönüş tarihlerini gösteren belgeyi de ibraz edip yol iznini talep edebilecektir. İşveren her durumda işçiye 4 gün yol izni vermeyebilir. Kanunda maksimum 4 güne kadar yol izni verilmesi gerektiği belirtilmiştir. İşveren işçinin gideceği yere göre yolda geçecek süreyi de hesap ederek 2 günde yol izni verebilecektir.

Yol izni kullanmadan erken dönen işçinin hakları nelerdir!

İşçi yıllık izine çıkmadan, işverenden 4 gün ücretsiz yol izni talebinde bulunması halinde, yıllık izinini de erken bitirip yol izni kullanmadan erken işbaşı yapmak istemesi halinde, işveren isterse bu işçiyi yol izni dahil işbaşı yapması gereken tarihten önce de işbaşı yaptırmayabilir. Yıllık İzin Yönetmeliğinin 5. maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir. ‘Yol izni alanlar, bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir’ denilmektedir.

Sonuç olarak; Yıllık izine çıkmak isteyen işçinin eğer ki yol izni talebi olacaksa, işverene izni geçireceği yere gidiş ve dönüşünü belgeleyici evraklar ibraz edilmeli, kişi kendi şahsi aracı ile de yazlık mekanlarda tatil yapacaksa da işveren bu kapsamda değerlendirme yapmalıdır. İşçi yıllık izine çıkarken işverenden yol izni talep etmemişse, yıllık izin dönüşü bu talepte bulunması da doğru olmayacaktır. Zira yol izni istemeden yıllık izine çıkan işçinin işyerine döneceği tarih izin evrağında bellidir. İşverende işçinin belirlenen tarihte işe başlayacağını düşünerekten iş planı yapmaktadır. İzin dönüşü iş başı yapmayıp, talep etmediği yol iznini kullanmak isteyen işçi, işbaşı yapması gerektiği tarihte işbaşı yapmadığı için, işveren tarafından mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmediği için İş Kanununun 25-II-g fıkrasına göre de işlem yapma yetkisinin bulunacağını açıkça ifade etmek isterim.