SON YAZILAR

20 Eylül 2017 Çarşamba

İşsizlik (mesleksizlik) ne durumda

Alo Sgk | 09:52 | | | |


İşsizlik (mesleksizlik) ne durumda

Özcan KADIOĞLU
Dünya Gazetesi

Geçen hafta cuma günü haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Bir önceki aya göre değişim olmadı. Rakamsal anlamda değişiklik olmaması güzel bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Geçen yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişinden sonra ekonomide çarkların dönmesi yavaşladı, herkesin kafasında yaşanan olağan üstü halin devamında bir tedirginlik olurken iş dünyası yatırımlar için bekleme kararı aldı. Bunun sonucunda işsizlik Ocak 2017 de yüzde 13 ile zirve yaptı.

Hükümet tarafından alınan kararlar ve teşvikler ile bunun önüne geçilmesi için her yol denendi, kampanyalar yapıldı. Bu konuda başarılı olunduğunu görüyoruz.
Ülkemizin esas sorunun işsizlikten çok mesleksizlik. TÜİK nüfus projeksiyonuna göre normal şartlarda önümüzdeki 10 yılda nüfusumuz yılda 1 milyon kişi artacağı tahmin ediliyor.
TÜİK bu konuda 2075 yılına kadar 3 farklı senaryo üzerinde çalışma yapmış bulunmakta. Birinci senaryoda ülkemizin nüfusunun 2050 yılında doğurganlık hızının yüzde 1.65'e düşerek artık artmayacağını düşüşe geçeceğini ve 94 milyonda kalacağı ön görmekte, ikinci senaryoda ise 2020 yılında yüzde 2,11'e 2050 yılında ise yüzde 2,5 tekrar çıkacağını ön görerek 105 milyon civarında olacağını ön görmekte, üçüncü senaryoda ise 2050 yılında doğurganlık hızının yüzde 3'e çıkacağını ülke nüfusunun 110 milyon civarında seyredeceğini tahmin etmekte.
Bu üç senaryo’ya bakınca nüfusumuzun 2050 yılına kadar artmaya devam edeceğini görülmekte. Önümüzdeki 10 yıl içinde nüfus artışı ve iş gücü artışından dolayı yeni iş imkânları sağlanması gerekiyor.
2005-2017 dönemi incelendiğinde işgücüne katılan sayısında yaklaşık 10,5 milyon artış gözleniyorken, işgücüne dâhil olmayan nüfus azalmakta istihdam oranı da yükselmektedir.
(2005:yüzde 40,6 – 2017 Haziran yüzde 48)
İşsizliği sabit tutabilmemiz için her yıl en az 1 Milyon yeni istihdam yaratılması gerekli. Gelecek yıllarda fabrikaların otomasyon ve verimlilik artışları gözüne alındığında üretim için makine teçhizat yatırımlarının artırılması gerekiyor. Bu yüzden büyüme rakamları içinde ekonomistlerin sürekli olarak eleştirdiği makine ve teçhizat yatırımlarının azalması konusunda haklı oldukları görülmekte. Ayrıca imalat sanayi’nin Gayri Safi Milli Hâsıla içindeki payının sürekli olarak düşmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ayrı bir sorun ve endişe teşkil etmekte.
İşgücümüze piyasamızda ciddi bir sorun olduğu görülmekte...