SON YAZILAR

11 Eylül 2017 Pazartesi

İşveren İşçiyi İstediği Şekilde İstediği Departmana Kaydırabilir mi ?

Alo Sgk | 09:56 | | | | | | | |


İşveren İşçiyi İstediği Şekilde İstediği Departmana Kaydırabilir mi ?

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Cevap: İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.


İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 4857 sayılı Kanunun 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.