SON YAZILAR

20 Eylül 2017 Çarşamba

İşverenler “Kötüniyet Tazminatı”na dikkat!

Alo Sgk | 09:37 | | | | | | |


İşverenler “Kötüniyet Tazminatı”na dikkat!

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Bugün yazımızda uygulamada işçi ve işverenler tarafından çok bilinmeyen bir konuyu yazalım istedik. Yargıtay’a göre işçinin şikâyet hakkını kullanması, hafta tatili günlerinde gelip çalışmaması, sendika temsilcisinin işçilerin örgütlenmesi için faaliyette bulunması, işçinin sendikaya üye olması gibi durumlarda iş sözleşmesinin işverence feshinde kötü niyetli fesih söz konusudur ve işçi kötüniyet tazminatı talep edebilir. Kötüniyet tazminatı, esasen iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna başvurması gibi nedenlerle işverence feshedilmesi halinde işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenmesi gereken tazminat olarak değerlendirilebilir.

İş Kanunu'na göre fesih hakkının kötüye kullanılması sadece işveren için öngörülmüş olup, işçi için fesih hakkının kötüye kullanılması söz konusu olmayacaktır. İşçi haklı nedenle dahi olsa kendisi iş sözleşmesini feshederse kötüniyet tazminatı isteyemez. Sendikal nedenle fesihte ancak sendikal tazminat istenebilir, kötüniyet tazminatı talep edilemez.
4857 sayılı Kanun'un 17. maddesinde kötüniyet tazminatında kapsama ilişkin bir sınırlama getirilmiş, kötüniyet tazminatına ilave olarak şartlar oluşmuşsa ihbar tazminatına da hükmedilecektir.

Kötüniyet Tazminatı'nda kapsam

İş Kanunu'nun 17. maddesine göre; “8’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu kanunun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” İşverenin...