SON YAZILAR

15 Eylül 2017 Cuma

İşverenlere Çırak/Stajyer Teşviki Uzar mı?

Alo Sgk | 09:11 | | | | |


İşverenlere Çırak/Stajyer Teşviki Uzar mı?

Vedat İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

2016-2017 Eğitim öğretim yılı için verilen teşvik bu yıl için uzayacak mı?


6764 sayılı Kanunla birlikte 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Geçici Madde 12 ile işverenlere teşvik verilmiştir.

Bu teşvikte 2016-2017 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemini kapsıyor.

18/09/2017 tarihinde ise 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemi başlayacaktır.

Konuyla ilgili bir adım şu ana kadar atılmamıştır.

Oysa bu geçici madde ile birlikte öğrenci ücretleri aynı miktar ödemeye endekslenmiştir.

Bakanlar Kurulu 5 Eğitim –Öğretim yılına kadar uzatmaya yetkisi var.

Umarım bu yılda bu uzatma gündeme gelecektir.

  Ø  Aday çırak ve çıraklar ,

  Ø  18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere(Ön Lisans, Lisans Öğrencileri de dahil)

‘’ mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır.’’

  Ø  25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. (AGİ HARİÇ)

  Ø  Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

TEŞVİKTE SINIR EN AZ TUTAR GÖRE 20’DEN AZ PERSONEL VARSA 2/3 DEVLET ÖDÜYOR……20’DEN FAZLA İSE 1/3 ÖDENİYOR…

ÖDEYEN KİM HAZİNE

KAYNAK 4447 İŞSİZLİK DEVLET KATKISI PAYINDAN..

2017-2018 Yılı eğitim ve öğretim yılında devam eder mi?

Bunu da Bakanlar Kurulu karar verilecektir.

Sayılı günlerde bakalım bu konuda uygulamaya yönelik karar çıkacak mı?