SON YAZILAR

12 Eylül 2017 Salı

İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olamaz

Alo Sgk | 08:49 | | | |


İşyerinde gönül ilişkisi kovma nedeni olamaz

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Çalışanların işyerlerinde duygusal ilişkilere girmeleri çalışma hayatın da karşılaşılabilen bir durum. Çalışanlar arasındaki duygusal/gönül ilişkilerine hayatın olağan akışı içerisinde kimse karışmıyor. Ancak duygusal ilişki işyerinde çalışanlar arasında olduğu zaman işverenler/patronlar karışabiliyor. Bunun nedeni ise gönül ilişkisine giren çalışanların işyeri düzenini etkilemiş olmasıdır. Gönül ilişkisine girenlerin işyerini olumsuz etkilediği konular arasında; işyerinde dedikoduya neden olunması, taraflar arasında gerginlikler oluşması, performans düşüşlerinin olması ve gönül ilişkisi sonucunda olumsuzluk olup taraflar ayrılırsa gönül ilişkisine giren çalışanların işyerinden ayrılmak istemeleri başta gelmektedir. İşyerinde gönül ilişkisini yasaklayan açık bir İş Kanunu düzenlemesi bulunmuyor. 

Yargıtay kararları 

Gönül ilişkisi Yargıtay kararlarına göre değerlendirilmektedir. Yargıtay vermiş olduğu bir kararda;  uzun yıllar görev yapan genel müdür yardımcısı ile özel ilişkisi olduğu işverence de bilinen davacı kadın işçinin işine genel müdür yardımcısının ayrılmasından sonra bu nedenle son verildiği olayda, davacı kadın işçinin açmış olduğu işe iade davasında davacının ilişkisinin yıllardır sürmüş olduğunu ve bilindiğini, genel müdür yardımcısının ayrılmasından sonra kadın işçinin iş sözleşmesinin bu nedenle feshedilmesinin doğru bir davranış olmadığını, davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kanıtlanmadığını, feshin geçerli nedene dayanmadığını belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar vermiştir. (Yargıtay 9. HD. 21.11.2005 Tarih ve  Esas 2005/33676, Karar 2005/36676 Sayılı Kararı). 

Yargıtay bir hekimle ilgili vermiş olduğu kararda..