SON YAZILAR

13 Eylül 2017 Çarşamba

Kimler 3600 gün ile emekli olur?

Alo Sgk | 10:31 | | | | | | |


Kimler 3600 gün ile emekli olur?

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar, bayram tatili sonrası ilk yazımda “kimler 3600 gün ile emekli olur?” sorusunu yanıtlayıp sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.
15 yıl 3600 gün ile 3 grup emekli olur. 1. grup kısmi emeklilik halk arasındaki adı ise yaşlılıktan dolayı bağlanan aylık. 2. grup ise sayıları çok az olsa da 2925 sayılı kanun gereği tarım SSK’lılardır. 3. grup ise engelli emeklilik grubudur. Bunlar da 05.08.1991 öncesi sigorta başlangıçları olanlar. Yüzde 40 ve üstü vergi indirim belgeleri ile 06.08.1991 ile 05.08.1994 arası sigorta başlangıcı olanlar ise yüzde 80 ve üzeri rapor oranlı vergi indirim belgesi ile emekli olabilirler.

Bugün 3 gruptan ilki olan eski adı SSK yeni adı 4-A’lı sigortalıların 15 yıl 3600 gün ve 08.09.1999 tarihinden önce işe girenlerin (kısmi) emeklik durumlarını inceleyeceğiz.
3600 GÜN İLE KISMİ EMEKLİLİK
08.09.1999 tarihinden önce ilk defa işe başlayan (SSK, Bağ-kur veya memur olanlar) ister erkek ister bayan olsun, 4-B (Bağ-kur) veya 4-C (memuriyetten) sonraki son 7 yılın 3,5 yılını (1260 gün) 4-A’lı (SSK) olarak prim öderler ise, 15 yıl 3600 gün ile bayan ise 50 ile 58 yaş arasında kademeli olarak, erkek ise 55 ile 60 yaş arasında kademeli olarak emekli olurlar.


FAZİLET PARTİSİNİN İTİRAZİ İLE DÜZENLEME YAPILDI
08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sosyal güvenlik kapsamına giren (SSK, Bağ-kur ve memur) bir erkek 55 yaş 3600 gün ile, bayanlar ise 08/09/1981 tarihinden önce sosyal güvenlik kapsamına (SSK, Bağ-Kur ve memur) girmişler ise 50 yaş 3600 gün ile emekli olabiliyorlardı. Ancak, 1999’da 4447 sayılı kanunla kademesiz olarak kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş olarak ağırlaştırılan kısmi emekliliği, o dönemin ana muhalefeti olan Fazilet Partisi kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine TBMM, 2002’de 4759 sayılı kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yaptı.
Kazanılmış hakların korunması adına kısmi şartlardan emeklilik düzenlemesi 506 Sayılı kanuna eklenen geçici 81’inci maddenin (C) bendinde yer aldı. SSK (4/1-a) sigortalılarının 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün Sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmektedir. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8.9.1999 tarihinden önce işe girmiş sigortalılar için geçerli olduğundan, 8.9.1999 tarihi veya sonrasında İşe girmiş olanlar bu haktan yararlanamaz.
81’inci maddenin (C) bendinde yer alan hükümlere göre, 8.9.1999 tarihinden önce işe girmiş sigortalılarından;
- 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
- 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getirememiş olanlardan, 15 yıllık sigortalılık süresi kadın ise 50 erkek ise 55 yaş 3600 prim ödeme gün sayı şartını;
  1. a) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları...