SON YAZILAR

27 Eylül 2017 Çarşamba

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru (27.09.2017)

Alo Sgk | 18:28 | | | | | | | |27.09.2017 - KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru;

Kırşehir İli merkez ve ilçelerinde pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "SGK Bildirimleri" bölümünde, düzeltme beyannamelerinin oluşturulmasında yaşanan sorunlar nedeniyle tasarım değişikliği yapılmıştır. Değişikliğin yer aldığı BDP programı 03.10.2017 tarihinde e-Beyanname sisteminde yayımlanacaktır. Değişikliğe ilişkin yazılım programlarında kullanılacak şema dosyası (xsd) yazılım firmalarının kullanımına sunulmuştur. Söz konusu değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi...Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 3. Versiyonuna İlişkin Not:


(01.10.2017 Tarihinde Yapılan Değişiklik)

Kırşehir ilinde uygulanmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, düzeltme beyannamelerinin verilmesi sırasında zorluklar yaşanıldığı görüldüğünden, sigortalı çalışanlara ilişkin bilgilerin yer aldığı SGK Bildirimleri eki değiştirilerek tek tabloya indirilmiştir.

Oluşturulan tabloda, bir ay için ilk kez verilecek beyannamede, işyerinde çalışan tüm sigortalılara ilişkin bilgilerin tabloya yazılması gerekmektedir. Örneğin; işyerine bağlı 3 çalışan olduğu durumda verilmesi gereken ilk beyanname ilgili kısmı aşağıdaki şekilde olacaktır. 


Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde ise, tabloya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilecektir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de aynı şekilde yer alması istenilen bilgilerin tabloya tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Örnek olarak ilk beyannamede beyan edilen 222222222 SSK sicil numaralı çalışana ilişkin olarak belge ve kanun türünde düzeltme yapılmasının gerektiği durumlarda düzeltme beyannamesi verilirken ilgili tablo aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır: İlk beyannamede diğer çalışanlara ilişkin sigortalı çalışan bilgileri beyan edilmiş olduğundan, düzeltme beyannamesinde tablonun üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” ifadesinin kabul edildiğini gösteren kutucuğun işaretlenmesi zorunludur. 

Eylül ayı içinde ilişik kesme amacıyla verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi varsa, bu beyanname için 23 Ekime kadar verilmesi gereken düzeltme beyannamesinin, ilk beyannamenin versiyonunun 2 olması nedeniyle, MuhSGK 2. Versiyonu ile verilmesi gerekmektedir. 3. Versiyon ile gönderilmek istenirse sistem hata verecektir.