SON YAZILAR

29 Eylül 2017 Cuma

Son vergi artışlarının benim vatandaş olarak aklıma getirdiği sorular...

Alo Sgk | 09:31 | | |


Son vergi artışlarının benim vatandaş olarak aklıma getirdiği sorular...

Osman AROLAT
Dünya Gazetesi

Vatandaş olarak yeni vergi artışlarını devlette önemli görevlerde bulunmuş maliyeci dostuma sorular yönelterek öğrenmek istedim. En kısa yoldan gelir artışının amaçlandığını, vergi adaletinin gözetilmediğini, üretim ve yatırımları iyileştirici yanının bulunmadığını söyledi. 

Son vergi artışları sıradan bir vatandaş olarak benim aklıma takılan soruları önemli görevlerde bulunmuş bir maliyeci dostumla konuştum. Şu sorunun sorulması gerektiğini söyledi: "Geçen yılki vergi indirimleri KGF destekleri, köprü altyapı yatırımlarını karşılayacak tasarrufa dayalı gelir artışı yoktu. Bu kadarlarla bozulan bütçe yapısını düzeltmeye çalışıyorlar. Ama ağırlıklı olarak sabit gelirliye yük bindiriyorlar. Rant gelirleri olanlara dokunmuyorlar. Sorulması gereken soru bu...”
Aklıma takılan ilk soru yüzde 40’a varan Motorlu Taşıtlar Vergisi oldu. Zaten haberlerde en çok öne çıkanda bu konu:
-MTV’yi yeniden Değerlendirmenin üstünde artırmak yasal olarak mümkün mü?
-Düzenlemeyi yasa ile yapacakları için mümküm olacaktır. Yasal olarak artışta yetki sınırlaması yok. Sadece artış için yasa gerekecek. O yola gidecekler sanırım. İyi niyetli yaklaşırsak bunun olumlu yanının artan otomotiv ithalatını sınırlayarak tasarruf için yaptığını düşünebiliriz...
-KGF destekleri, piyasayı canlandırmak için vergi indirimleri, önemli projelerle ilgili harcamalar mı, Hükümetin bu kararları almasına yol açtı?
-Yeni seriye göre Milli Gelir arttı. Bu artışın nereden olduğu tam bilinmiyor. İnşaat sektörü hesaplamasındaki değişiklik arttırdı deniliyor. Bu artışa tasarruf ve vergi geliri artışının neden olmadığı ise görülüyor. Sözünü ettiğiniz harcamalar da açığa neden oldu.
-Sizce bu yeni düzenleme ile ne yapılıyor?
-Milli gelir artışından pay alanlar yerine, ÖTV, MTV gibi vergi artışlarıyla tasarruf açığı sıradan vatandaşlara ve kümesteki kazlar olarak görülen eldeki vergi mükelleflerine yükleniyor. Otoyollar ve köprüler doğrudan kaynağı sağlanmadan yapılıyor. Gelir açığı böyle kapanmaya çalışılıyor.
Kayıtlı çalışanların ödeyeceği gelir vergisi artacak gibi görülüyor...
-Gelir vergisindeki artış asgari ücretin iki dilimini dışarıda tutuyor. Onun üstündeki dilimlerin vergi oranları artıyor. Bunlar da kümesteki kazlar durumundalar. Kaçınmadan merkezden kesenek olacağı için ödeyeceler ve gelir kaybına uğrayacaklar.
-Yeni ne gibi geşmeler beklenmeli?...