SON YAZILAR

25 Eylül 2017 Pazartesi

Vazgeçilen vergiler olmasa, bütçe fazla verecek

Alo Sgk | 09:25 | | |


Vazgeçilen vergiler olmasa, bütçe fazla verecek

Nedim TÜRKMEN
Sözcü

Vergi harcamaları, vergi sistemi yoluyla devletin vazgeçtiği gelir olarak tanımlanabilir. Bu harcamalar vergi sisteminde istisna, muafiyet, vergi ertelemesi ve düşük vergi oranı şekillerinde ortaya çıkıp vergi kaybına yol açan uygulamalardır.
Devlet, bilerek ve isteyerek bazı ekonomik faaliyetlerden vergi almıyor. Alabileceği gelirden de vazgeçiyor, böylece gelirlerini bilinçli olarak azaltıyor.


Vergi harcamalarının varlık nedenini; “belirli bir sosyal ve/veya ekonomik amacın varlığı” ile ya da ortaya çıkaracakları etkilerin oluşmasını sağlayan ve ayrıcalık oluşturma pahasına gerçekleştirilen “tahsilattan vazgeçme” unsurlarına dayandırabiliriz. Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, çok yıllı bütçelemeye geçilen 2006 mali yılından itibaren, vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergi gelirlerinin tahmini tutarlarının yer aldığı “Vergi Harcamaları Listesi” her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanun'una eklenmektedir. Sonraki iki yılın tahminlerini de içerecek şekilde vergi türleri itibarıyla toplam vergi harcaması tahminlerini gösteren bu belgelerde, vergi harcaması olarak kabul edilen düzenlemelerin hangilerinin olduğunu gösteren vergi kanunları bazında yapılan listenin yanı sıra, vergi harcaması tahminlerinin nasıl yapıldığına ilişkin kısa bir açıklama da bulunmaktadır.

Vergi raporu yayınlandı
Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 yılı Vergi Harcamaları Raporunu açıkladı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile vazgeçilen vergi gelirinin kamuoyuna açıklanması ve böylelikle kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlayan vergi harcaması müessesinin sonuçları bu raporda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.

Raporda yer alan aşağıdaki tablodan 2015 yılı için gerçekleşen, 2016 -2017-2018-2019 yılları için tahmini vergi harcaması tutarlarını dikkatlerinize sunuyorum.
Aşağıdaki tablodan çok net anlaşılacağı üzere; özellikle gerçek kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili oldukça yüksek vergi harcama tutarı söz konusudur. Ayrıca vergi harcama tutarları ciddi bir artış göstermektedir...