SON YAZILAR

28 Eylül 2017 Perşembe

VEHUP’un “Vergiye Hak ve Özgürlükler Sınırı” toplantısı

Alo Sgk | 08:55 | | |


VEHUP’un “Vergiye Hak ve Özgürlükler Sınırı” toplantısı

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Devlet vergilendirme yetkisini özünde mali egemenlik hakkından alır ve devletler bu yetkilerini genellikle anayasalarında ilkeleri ile birlikte ilan ederler. Nitekim bizim Anayasamızın da 73. maddesinde devletin vergilendirme yetkisi; “herkes mali gücüne göre kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür” demek suretiyle ifade edilmiştir.

Devletlerin vergilendirme yetkisi, hiç şüphesiz sınırsız değildir. Vergilendirmenin kamu maliyesi ilke veya teorilerinden yahut siyaset biliminden kaynaklanan sınırları vardır. Kişilerin “cebindeki gizli el” şeklindeki ortağı durumunda olan devletlerin, ne de olsa “kazı bağırtmadan yolması” gerekmektedir.
Bunların dışında vergilendirme yetkisinin hukuki sınırları da mevcuttur. Bunların bir kısmı yine anayasalarda yazılıdır bir kısmı ise hukukun genel ilkelerinden hareketle oluşmaktadır.
Vergilendirme konusu, hukuk, malîye, işletme, finans ve pek çok bilim dalını ilgilendirmekle birlikte aynı zamanda siyasi bir konudur. Nitekim zaman zaman, siyasi iktidarların vergi yolu ile pek çok hak ve özgürlüğe müdahale ettiği, bir sınırlandırma aracı olarak vergiyi kullandıkları görülmüştür. Zaten bu yüzden 1215’de Kral John tarafından imzalanarak kabul edilen Magna Carta’dan bu yana, vergilendirme yetkisinin tarihçesi ile parlamento tarihi örtüşür.
Devletin vergilendirme yetkisi açısından bütün hak ve özgürlüklerin dokunulamaz çekirdek kısmı, vergilendirmeye sınır çizer. Hak ve özgürlüğü yok edecek veya kullanılamaz hale getirecek bir mali yükümlülüğün ihdası, hem Anayasa hem de hukukun genel ilkeleri ile çelişir.
İşte bu konuyu gündemine alan Vergi Hukuku Platformu (VEHUP), düzenleyeceği 4. Ulusal Kongresi'nin başlığını “Temel Hak Ve Özgürlüklere Vergilendirme Yolu İle Müdahalede Sınır” şeklinde belirledi.
VEHUP ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından müştereken düzenlenen toplantıda sunulacak tebliğ konularını aşağıya aktarıyorum.
- Vergilendirme İşlemleri Karşısında Mükelleflerin Yargıya Başvuru Ve Savunma Hakları (Bu tebliği ben sunuyorum)
- Susma Hakkının Vergisel Alandaki Görünümü ve karşılıklı Sınırlar (Prof. Dr. Gülsen Güneş)
- Dava ve Makul Sürede Yargılanma Hakkı (Av. Bekir Baykara)
- Mülkiyet Hakkına Vergilendirme Yoluyla...