SON YAZILAR

21 Eylül 2017 Perşembe

Yeni KDV Tasarısı İle Naylon Fatura Önlenebilir Mi?

Alo Sgk | 09:52 | | | | |


Yeni KDV Tasarısı İle Naylon Fatura Önlenebilir Mi?

Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi


Bir Öneri

Konu:Torba yasaya konarak çıkartılması ve yeni yılla beraber yürürlüğe girmesi beklenen KDV tasarısı( bazılarına göre İngiliz sistemi) Ülkemizin tüm caydırıcılığa rağmen (hapis-vergi ziya cezaları) kangren sorunu olan naylon faturayı önleyebilecek mi?


Veya  şirketin Yeminlisi var Mali Müşaviri var ama KDV yi içeren faturayı nasıl ne zaman hangi oranda  keseceğini öğrenmek için idareden özelge istemekten vazgeçirebilecek mi?  

Dışarıdan ithal edeceğimiz  sistem kendini kanıtlamış sistem olsa bile her ülkenin kendi Ticari Örfüne uygun olmadığı müddetçe başarılı olma şansı yoktur.Onun için biz üç gün önce çıkardığımız kanunu üç gün sonra değiştirir durumda olur dururuz.

Ne yapmalıyız bir defa kendini kanıtlamış bir sistemi kenara koyalım.

Ne yapmak istediğimize bir karar verelim biz ne yapmak istiyoruz kayıtlarımızın gerçeği yansıtmasını istiyoruz gelirlerimizin ve giderlerimizin yaptığımız işle ilgili olmasını istiyoruz .Yaptığımız işle ilgili kazancından hakkaniyetli bir ölçüde vergilendirilmesini istiyoruz.Ticaret yapan her kesimin bu koşullar içerisinde  rekabet koşulları içerisinde rekabet edip gelişmesini istiyoruz.

Buradan KDV konusuna gelirsek.

Biz Türk Milleti olarak vergi vermeyi pek sevmiyoruz.Onun için   kanun koyucu kendisini garantiye almak için kaynakta vergileme yaparak mükellefi kendi adına tahsilatçı yapmış ve bu kaynakta kesilen vergileri de kendisine sorumlu sıfatıyla ödemesi için çeşitli beyanname türleri oluşturmuştur.

Buradan KDV konusuna girersek bir işletme sattığı mal veya hizmetten matrah üzerinden devletin belirlemiş oranda devlete ödemek üzere karşı taraftan aldığı KDV ile,Bu mal veya hizmeti üretmek üzere almış olduğu vergi usul kanununun kabul ettiği evraklarla KDV kanununda belirtilen oranda,  karşı tarafa ödemiş olduğu KDV ile arasındaki fark o dönem için ya ödenecek KDV si olduğunu veya sonraki dönemde indirim konusu yapacağı devreden KDV si olduğunu  olduğunu  gösterir.

Ağustos 2017 Tarihi itibariyle KDV mükellefi sayısı 2.557,737 ;Şu anki söylenene göre bunların sonraki döneme devreden KDV si olmayacak Devlet  o aya  ait KDV beyannamesinde çıkan ödeneceği tahsil edecek  eğer iadesi çıkıyorsa da ödeyecek.
Hepimizin bildiği KDV mükelleflerinin çoğunun KDV yi bir finansman aracı olarak kullandığıdır.

 Bu para mükellefin değil Devletin parası olup mükellef emanetçidir.

Hatta bazı mükelleflerin KDV çıkan aylarda sırf KDV ödememek için işletmenin ihtiyacı olan olmayan fiili veya fiili olmayan mal ve hizmet alımı gerçekleştirip KDV ödememek için özel bir çaba içine girdiği bunun için sektör oluştuğu (naylon fatura)devletin ise bunun önüne geçebilmek için yoğun bir mesai harcadığını hepimiz biliyoruz. 

BENİM ÖNERİM

Bu önerimin arkası oldukça dolu olduğu için sadece ana fikri paylaşacağım.(tevkifatlı-kdvsiz-istisnalı vs)bunları bu yazımda göz ardı ediyorum eğer önerim destek görürse bunlar kendi içerisinde tek beyanname de yerlerine konarak çözülür.

Ticaret yapan üretim –hizmet –mal alan-mal satan fark etmez bu işi niçin yapar kar edip yaşamını idame ettirmek için yani amaç kar etmek zarar edebilir mi? evet edebilir.ama ilelebed değil yoksa batmaya mahkumdur.

ÖNCELİKLE
MAHSUP EDİLECEK KDV

Bir imalatın bir hizmetin satışının olabilmesi için ilk önce onun girdisinin olması lazım bu o imalatla veya hizmetle ya direkt ilgilidir,ya endirekt girişi olmayan hiçbir şeyin çıkışı olamaz bu girişler genel yönetim giderleri-kdv içermeyen kiralar –işçilik vb giderlerde olabilir.

İşte bu giderlerimizle ilgili ödediğimiz KDVleri ilkönce bir torba KDV hesabında oranlarına göre topluyoruz.

SATIŞLAR(ÖDENECEK KDV-ALIŞ İADELERİ ÖDENECEK KDV)

Oranı ne olursa yukarıda ki açıklamalarım doğrultusunda .O ayki satışlarımızla ilgili olarak tahsil ettiğimiz veya daha önce yaptığımız bir alım dolayısıyla indirim konusu yaptığımız   KDV yi kendi başlıkları altında ödenecek KDV hesabında topluyoruz.

GELELİM KDV BEYANNAMEMİZE

Her Satışın mutlaka bir maliyeti vardır.işte bizim çıkış noktamız burası

ÖRNEKLEYELİM

200.000X(%18)36.000=236.000 TL ye sattığımız bir malın alışı 180.000X(%18)32.400=212.400 TL olsun buradan KDV

Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda olayın iki farklı tarafı var bir alıcısı iki satıcısı

Alıcı tarafından olaya bakalım

ALICI beyannamesini verirken

O ayki beyannamesinde Alınan mallardan stoğa çekilen mallar ve kdv sini belirtecek .
200.000        %18       36.000 TL Alışlardan kaynaklı stoğa çekilen KDV

Satıcı ise

Satış 200.000 X %18   36.000 TL ödenecek KDV
Sattığı bu mal için yaptığı alım ve ödediği KDV
           180.000 X %18  32.400 indirilecek KDV
Ödeyeceği KDV             3.600 TL olacaktır.

Peki direkt olarak bu malı ilgilendirmeyen genel yönetim giderleri ne olacak o giderlerle ilgili yüklenilen KDV ya direkt olarak tek kalemde indirim konusu yapılır.Ya da dağıtım anahtarı vasıtasıyla   satışa isabet eden kısmın KDV si indirim konusu yapılabilir.

Örneğimize devam edersek elektrık-su –kırtasiye vb gibi alımlar dolayısıyla ödediğimiz KDV 1.800 TL olsun bu vaziyette KDV

Ödenecek                                            (+) 36.000 TL
Satışa isabet eden indirilecek          (-)32.400 TL
GYG indirilecek                                    (-)  1.800 TL
ÖDENECEK KDV                                        1.800 TL olacaktır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi bu örnek çok basit bir örnek ama ana fikir bu detayı ve arkası doldurulup uygulanır.Yıl sonunda da Aralık Ayı beyannamesinde Stokta mahsup KDV miz varsa mahsuben iade veya nakden iade kolonlarına yazılarak sıfırlanır.

Mahsuben iade de bir sonraki yılda o işletmenin bir sonraki yılda tahakkuk eden vergilerinden  mahsuben iade tutarı sıfırlanana kadar yazılarak vergi ödemesi yapmaz.
Nakden iadede şu an geçerli olan kurallar aynen devam eder.

Bir sonraki yıl Stokta kalan (yıl sonu envanterindeki) malların satışı esnasında artık bu mallarla ilgili KDV kalmadığı için satışta tahsil edilen KDV direkt olarak ödenecek KDV ye yazılıp ödenir.

KDV ödememek için stoğa malzeme almak gerçekte olmayan malı ve hizmeti almış gibi göstermek artık KDV ödememenin bir yolu olamayacağı için (satılan malın alış esnasında ödenen KDV si düşüldüğünden)Naylon fatura olayı da yok olmaz ama asgariye iner çünkü sattığı malın girdisi olmayanlar bu girdiyi oluşturmak için fatura aramaya devam edeceklerdir.

Yıllık verilen Kurumlar veya Gelir Vergisi Beyannamesinin ekine yönetim kurulu onaylı veya şirket sahibi onaylı envanter  listesi  PDF formatında ilave edilebilinir.

Bu basit örnek benim fikrim benim fikrim.Bu işin mutfağında olanların fikirleri ve önerileri alınarak kalıcı bir sistem oluşturulabilinir.