SON YAZILAR

6 Eylül 2017 Çarşamba

YTB kapsamında kısım kısım yapılan teslimlerde KDV iadesi

Alo Sgk | 08:52 | | | | |


YTB kapsamında kısım kısım yapılan teslimlerde KDV iadesi

Hakan ŞİRİN
Dünya Gazetesi
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında satın alınan makine ve teçhizat KDV istisnası kapsamındadır. Bu kapsamda yapılan teslimlerde satıcı tarafından indirim yolu ile giderilemeyen yüklenilen KDV iade olarak istenilmektedir. Genel olarak YTB kapsamında satılan makine ve teçhizatın tek seferde tesliminin gerçekleşmektedir. Tek fatura ile YTB kapsamında teslim edilen ürünlere isabet eden KDV, teslimin gerçekleştiği dönemde iade olarak istenebiliyor. Buraya kadar sorun yok. Peki YTB kapsamında yapılacak teslim, bir bütün halinde tek seferde teslimine teknik olarak imkan yok ise ne olacaktır. İlk olarak belirmek gerekir ki, YTB kapsamında olup tek seferde bir bütün olarak teslim edilemeyecek makine teçhizat da istisna kapsamındadır (KDV U.G.T 5.1 bendi 11’inci satır). Bir konuyu örnekleyecek olursak; elektrik üretimi yapacak bir firma YTB kapsamında kuyu enerji dağıtım sistemi satın alacaktır. Bu sistem bir seferde yapılması teknik olarak mümkün olmayıp, müteahhit firma tarafından hakkediş usulünce cari yılda başlanıp yine cari yılda bitirmek suretiyle her ay hesaplanacak hakedişler ile faturalandırılacaktır.

Alıcı ve satıcı firma bu hususları içeren sözleşmeyi de müştereken imzalamışlardır. Her hakedişin yapıldığı ay sonunda satıcı firma YTB kapsamında KDV istisnası uygulayarak alıcı firmaya KDV hesaplamadan fatura kesmektedir. Dolayısı ile satıcı firma 5 ay boyunca söz konusu set için toplamda 5 ayrı fatura düzenleyecektir. Peki bu durumda KDV iadesi hangi dönemde istenilecektir. İlk değerlendirme teslimin vergiyi doğuran olay sayıldığı, teslimin yapıldığı her ay için düzenlenen faturalara istinaden teslim edilen emtiaya ilişkin indirim yolu ile giderilemeyen KDV’in ilgili aylarda iade istenmesi gerektiği yönündedir. KDV kanunu 10/c maddesinde “kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya...