SON YAZILAR

12 Ekim 2017 Perşembe

18 yaş öncesi çalışmalar emekliliği etkiler mi?

Alo Sgk | 09:40 | | | | | | |


18 yaş öncesi çalışmalar emekliliği etkiler mi?

Resul KURT
Star Gazetesi

Ülkemizin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında çocuk işçiliğin halen yaygın bir durum olduğu görülmektedir.


Küçük işçilerin de diğer çalışanlar gibi sigortalı yapılması ve iş kanununa uygun şekilde çalıştırılmaları gerekiyor. İşte bu erken yaştaki çalışmaların emekliliği nasıl etkileyeceğini merak eden okurlarımız için bugün bu konuyu ayrıntılı yazalım istedik.

Sigorta şart mı?

Çocuk işçiliğin azaltılmasına yönelik alınan önlemlere rağmen, özellikle yoksul bölgelerde çocuk işçiliğin halen devam ettiği görülmektedir.

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.

Bu çalışmalarında çocuk işçilerin de sigortalı yapılması ve SGK bildirimlerinin yerine getirilmesi zorunludur.

18 yaşın etkisi

SGK uygulamasında, 18 yaşından önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primler ayrıca prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınır.

5510 sayılı Kanun hükmüne göre, 506 sayılı Kanuna tabi olarak 1/4/1981 tarihinden önce uzun vadeli sigorta kollarına primi ödeyenler hakkında, sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına ilişkin hüküm uygulanmaz. Yani, sigortalılık süresinin başlangıcı; 01/04/1981 tarihinden önce ise işe başlayanlar için işe başlama tarihi, 01/04/1981 tarihinden sonra işe başlayanlar için ise 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak kabul edilir.

Ancak 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri iptal edilmeyip, SGK emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına ilave edilir. Bu durum, 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan 4/(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı şartları için geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmaz.

8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal değişiklikle emeklilikte sigortalılık süresi dışında yaş şartı da arandığı için 30 Nisan 2008 tarihinden önce...