SON YAZILAR

6 Ekim 2017 Cuma

2017 Yılı Asgari ücretin 1404,06 TL Net Aşağı Düşmemesi Kanunla Uygulanır

Alo Sgk | 08:44 | | | |


2017 Yılı Asgari ücretin 1404,06 TL Net Aşağı Düşmemesi Kanunla Uygulanır

Vedat İLKİ

2017 yılı Eylül,Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine gidilmesi yapılması düşünülen kanun değişikliği ile uygulanacaktır.


UYGULAMA NASIL OLACAK?

1) 2017  yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.404,06 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.

2) 2017  yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.777,50 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.889,80 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2017 yılının Eylül  ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Eylül  2017 ayından itibaren 1.404,06 TL’nin altına düşmektedir.

3) …. tarihli ve …. sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici …. ncı maddede düzenlenen ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

4) Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

ESASLARI NEDİR?

1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2017 yılı Eylül,Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır.

2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.404,06 TL’dir. Ödenen 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül,Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.

4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

6)Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

Yayınlanacak tebliğ de ;

  Ø  Bekar

  Ø  Evli çocuklu,eşi çalışmayan,

  Ø  Evli çocuklu,eşi çalışan,

  Ø  Evli çocuksuz ,eşi çalışmayan,

Olmak üzere değerlendirilmesi gerekir.

Aşağıdaki Örnek:Bekar Asgari İşçilik Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır.

AY
MAAŞ
NET
AGİORANI
AGİTUTARI
TOPLAM
AGİ DAHİL NET
FARK
EYLÜL
1.777,50
1.240,86
50
133,31
1.374,17
1.404,06
29,89
EKİM
1.777,50
1.195,21
50
133,31
1.328,52
1.404,06
75,54
KASIM
1.777,50
1.195,21
50
133,31
1.328,52
1.404,06
75,54
ARALIK
1.777,50
1.195,21
50
133,31
1.328,52
1.404,06
75,54
AY
MAAŞ
NET
AGİORANI
AGİTUTARI
TOPLAM

FARK
EKİM
1.889,80
1.270,72
50
133,31
1.404,03
1.404,06
0,03
KASIM
1.889,80
1.270,72
50
133,31
1.404,03
1.404,06
0,03
ARALIK
1.889,80
1.270,72
50
133,31
1.404,03
1.404,06
0,03
        

Not:

Yazı Kanunun ,tebliğle birlikte netlik kazanacaktır.

Uygulamacılara tavsiyemiz Kanun ve Tebliğin yayınlanma