SON YAZILAR

17 Ekim 2017 Salı

2018 Yılında Teşvik Belgeli İnşaatların KDV İadesi Yapılacak

Alo Sgk | 09:52 | | | | |


2018 Yılında Teşvik Belgeli İnşaatların KDV İadesi Yapılacak

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
cevdet@cevdetakcakoca.com


Bilindiği gibi yeni bir torba yasa epey uzun süredir gündemde. Torba yasalarda, satırlar arasında dolaşırken bazen sevinebileceğiniz bazen de üzülebileceğiniz düzenlemelerle karşılaşıyorsunuz. Eğer, zamanında incelemedi iseniz şoke olabiliyorsunuz. 


Yeni torba yasa tasarısında da 50 no.lu madde aynen şöyledir. 


MADDE 50- 3065 sayılı Kanunun geçici 37. İnci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan 2017 yılında ibaresi 2017 ve 2018 yıllarında, 2017 yılının ibaresi 2017 ve 2018 yıllarının şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan 2017 yılında ibaresi 2017 ve 2018 yıllarında, 2017 yılı ibaresi 2017 ve 2018 yılı şeklinde değiştirilmiştir. 


İlk anda önem bile vermeden okuyup geçebiliyorsunuz. Ancak, bunu ilgili kanunun ilgili maddesini alıp yerine yerleştirmek bir sonuç verebiliyor. 3065 sayılı KDV kanununun GEÇİCİ 37. İnci maddesine bu ibareleri yerleştirelim dedik. 

Yapılan değişiklik sonucunda madde aşağıdaki hali almış oldu ve yapılan bu düzenlemenin yatırımcılar için bir MÜJDE olduğunu anlamış olduk. 


Geçici Madde 37- (Ek: 18/1/2017 - 6770/10 md.) 

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 


a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 


b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 


talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

SONUÇ OLARAK:
Yeni çıkacak torba yasa ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat yatırımlarında yüklenilen Katma Değer Vergileri iade edilecektir. 

Yapılan bu düzenlemenin tüm yatırımları kapsamadığını özellikle belirtmek isterim. Sadece imalat sanayiine yönelik yatırımlardaki İNŞAAT YATIRIM KDV leri iade edilecektir.

Mükelleflerin bu konuyu da göz önüne alarak yatırım stratejilerini ve bütçelerini buna göre düzenlemeleri gerekir. Her yatırımla ilgili inşaatın KDV si geri alınmayacaktır. Ancak ve ancak sadece imalat sanayii konusundaki yatırımların inşaat kdv si geri alınabilecektir. Yatırımcıların ve meslekdaşların özellikle dikkatini çekmek istedim. 


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0318/