SON YAZILAR

18 Ekim 2017 Çarşamba

Arabuluculuk görüşmesine gitmeyene “ödeme” sürprizi!

Alo Sgk | 11:25 | | | | | | | |


Arabuluculuk görüşmesine gitmeyene “ödeme” sürprizi!

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı görüşüldü, yasalaştı. Yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak zorunlu olacak. Arabulucuya başvurmadan mahkeme başvurulması halinde dava usulden reddedilecek. Dava şartı olarak arabuluculuk, mahkemelerin alternatifi değil tamamlayıcısı olacak. Arabulucu işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlamak için çalışacak, gerektiğinde kendilerine öneri ve çözüm sunacak.


Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya gidilecek. Gemi adamları ve gazeteciler de İş Mahkemeleri Kanunu açısından işçi sayılacak, dolayısıyla onlarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda olacak.

Başvurular, karşı tarafın yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılacak. Karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapmak yeterli sayılacak. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde başvurular, adli yargı ilk derece mahkemesi tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.

Arabulucu kural olarak, büro tarafından ve komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenecek. Ancak işçi ve işveren, listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmışlarsa bu arabulucu görevlendirilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmak zorunda olacak. Zorunlu hallerde arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta uzatılabilecek.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle arabuluculuk sürecine ...