SON YAZILAR

17 Ekim 2017 Salı

Arabuluculuk ücretini işçiye devlet ödeyecek mi?

Alo Sgk | 10:01 | | | | | | | |Arabuluculuk ücretini işçiye devlet ödeyecek mi?

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma dava şartı yapılarak, zorunlu hale getirilmektedir. Bu sebeple, söz konusu talepler için arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesine açılan davalar usulden reddedilecektir.


İşte gündemdeki bu konu ile ilgili özellikli sorular ve cevapları:

1-Maddi imkanı olmayan işçi ne yapacak?

İşten çıkarılmış ve maddi imkanı olmayan işçi, arabuluculuk ücretini nasıl karşılayacak? Devlet ödeyecek mi?  Bu soruların cevabı tasarıda var. Evet, arabuluculuk ücretini karşılamak için maddi yardıma ihtiyaç duyan işçiler, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak adli yardımdan faydalanabilecektir. 

2-Kıdem tazminatında zaman aşımı nasıl uygulanacak?

Kıdem tazminatında dava açma zaman aşımı on yıl iken, tasarıya göre beş yıla iniyor.  Bu tasarı yasalaşmadan önce işten çıkarılmış olanlara, örneğin bu yeni yasa uygulamaya girmeden yedi yıl önce işten çıkarılmış olan işçilerin dava açma süreleri ne olacak?

Tasarıya göre; beş yıllık zamanaşımı süresine ilişkin hüküm,  tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan tazminatlar hakkında uygulanacaktır.

Tasarı yasalaşıp yürürlüğünden önce iş sözleşmesi feshedilenler, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam ederek, eskisi gibi on yıllık zaman aşımı uygulamasına tabi olacaklar. Ancak, on yıllık zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmının beş yıldan  uzun olması durumunda, zaman aşımı için kalan süre beş yıl olarak uygulanacaktır.

3-İşe başlatmama tazminatında uygulama nasıl olacak?

Halen uygulamada işe iade kararı veren mahkeme...