SON YAZILAR

11 Ekim 2017 Çarşamba

Aracı olanlar kafesteki kaz mı?

Alo Sgk | 09:25 | | | | | | |


Aracı olanlar kafesteki kaz mı?

Ekrem ÖNCÜ
Finans Gündem

Bilindiği gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında ciddi artış düşünülmektedir. 25.11.2016 tarihinde de binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ciddi şekilde artırılmış idi. Aşağıda görüleceği üzere bu artışlar oldukça yüksek boyutta ve insanlar arabaya binmek zorunda oldukları için arabamı satıp kurtulayım da diyemiyorlar.

MTV’DE ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ
Taşıt Değerine Göre 1-3 Yaş Arası Otomobillerde Yeni Vergileme
Yukarıda yer verdiğimiz üzere MTV’de yeni vergileme sistemi öngörülmektedir. Buna göre yalnızca arabaların motor hacmine bakılmayacak aynı zamanda değeri de dikkate alınacaktır. Değerin devreye girmesi ile aynı motor hacmine sahip araçlarda düşük değerli otomobillerde daha az atış olmakta iken daha yüksek değerli otomobillerde daha yüksek artış olmaktadır. Tablodan görüleceği üzere genel olarak artış oranı %54 ile %68 arasında olmaktadır. %39 artış yalnızca 1.300 motor hacminin altında ve değeri 40.000 TL’nin altında olan araçlar için geçerlidir. Bunun dışında artış oranı %54 ile %68 arasında olmaktadır.
Burada vurgulamak istediğimiz bir diğer husus ise 2000 motor hacminin altındaki bir araç örneğin 500.000 TL ise ve 3500 motor hacminin üstündeki bir araç da 500.000 TL ise biri 4.835 TL MTV ödeyecek iken diğeri 24.210 TL MTV ödeyecektir. Bu da değer sistemine göre vergilemeye tezat oluşturmaktadır.
ARABAYI ALIRKEN ÖDENEN VERGİLER (ÖTV VE KDV)
Bilindiği gibi ÖTV oranları 25.11.2016 tarihinde yükseltilmiş idi ve halen uygulanan oranlar aşağıda yer almaktadır.
ÖTV’de oran %45’ten başlamakta ve %160’a kadar çıkabilmektedir. Yani devlet bir aracın değerinin %45’i ila %160’ı oranında vergileme yapmaktadır...