SON YAZILAR

28 Ekim 2017 Cumartesi

BKK 2017/10921 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

Alo Sgk | 09:04 | |


BKK 2017/10921 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar
28 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30224 
Karar Sayısı : 2017/10921
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 23/10/2017 tarihli ve 28670 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
Binali YILDIRIM
Başbakan
Bakanlar Kurulu
23/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10921 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1– (1) Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla;
a) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi,
b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması,
kararlaştırılmıştır.
MADDE 2- (1) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.