SON YAZILAR

17 Ekim 2017 Salı

Büyü yapan işten atılır

Alo Sgk | 09:32 | | | | |


Büyü yapan işten atılır 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Büyü, doğaüstü varlıkların yardımıyla ya da doğada bulunan gizli güçlere söz geçirmek yoluyla birtakım doğal olmayan işler yaptıklarını ileri süren kimselerin başvurdukları değişik işlem ve davranışlara verilen genel bir addır. Büyü afsun veya sihir olarak da adlandırılmaktadır. Çalışma hayatında da büyü adı verilen davranışlara rastlanabiliyor. Hatta bu tür davranışlar Yargıtay kararlarına bile konu olabiliyor. 


Yargıtay kararı 

Büyü konusunda Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar “Mahkemece diğer işçinin savunması ve bu savunmasının irade fesadına uğrayıp uğramadığı üzerinde durulmamış, davalının bildirdiği tanıklar dinlenmemiş, CD çözümleri yapılmamış, fotoğraf değerlendirilmemiştir. Tanık anlatımları, CD çözümleri ve diğer belgelerle davalı işvereni temsil eden belediye başkanı kapısına bir takım sıvı şeyler sürülmesi, kapısı önüne sıvı dökülmesinin sabit olması halinde olayın basına da domuz büyüsü olarak yansıması karşısında, bu tür davranışların işveren ve temsilcisinin haysiyetini kırcı, itibarını zedeleyici ve sonuç olarak sataşma niteliğinde olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca...