SON YAZILAR

26 Ekim 2017 Perşembe

Ekim, Kasım Ve Aralık Ayı İçindeki İptal Bildirgelere Dikkat

Alo Sgk | 08:43 | | | | |


Ekim, Kasım Ve Aralık Ayı İçindeki İptal Bildirgelere Dikkat

Gülbenk Müşavirlik

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 72. Madde ile 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğine müstehak olanların, asgari ücret desteğine esas olan prim ödeme gün sayısının 60 TL ile çarpılması sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primi dokuz ay süreyle ertelenmiştir.


Bu kapsamda özel sektör işverenlerinin;

-2016/Aralık ayına ait prim borçlarının bir kısmı 2017/Ekim ayına,

-2017/Ocak ayına ait prim borçlarının bir kısmı 2017/Kasım ayına,

-2017/Şubat ayına ait prim borçlarının bir kısmı 2017/Aralık ayına ,

Ertelenmiştir.

Geçici 72. Madde kapsamında prim borçları ertelenmiş olsa da bazı mükellefler, ertelenmiş prim borçlarını 2017Ekim, Kasım ve Aralık ayını beklemeden ödemişlerdir.

Ancak ertelenmiş prim borçlarını ödemiş, sonrasında 2017/Eylül ayına ait iptal bildirge düzenlemek isteyen mükellefler “Hata. Tahsilat yapıldığından iptal tahakkuk yapılamaz. Tahsilat çıkışının yapılması gerektiğinden işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat ediniz.” Şeklinde uyarı mesajı ile karşılaşmışlardır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primleri için ödeme yapılmasının ardından yasal süresi içinde iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmek istenilmesi halinde e-Bildirge sistemi tarafından tahsilatın çıkışının yapılması istenilmekte, tahsilat çıkışı yapılmadan iptal nitelikteki belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine izin verilmemektedir.

Bu nedenle ertelenmiş prim borçlarını vadesi gelmeden önce ödemiş olan mükelleflerin 2017/Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait iptal bildirge gönderecekleri durumda, öncelikle ödemiş oldukları primlerin askıya alınması için sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Ertelenmiş olan primlere ilişkin ödenen tahsilatlar askıya alındıktan sonra iptal bildirge gönderilmesi mümkün olacaktır.