SON YAZILAR

24 Ekim 2017 Salı

Genel sağlık sigortasında öğrencilere yol haritası

Alo Sgk | 08:49 | | | | | |Genel sağlık sigortasında öğrencilere yol haritası

İsa KARAKAŞ
İto Haber


* 18 yaşından küçük öğrenciler, herhangi bir şart olmaksızın SGK genel sağlık kapsamındaki yardımlardan faydalanabiliyor. 18 yaşından büyüklerin ise aktivasyon işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokoller çerçevesinde veri tabanından elektronik ortamda alınan bilgilere göre yapılıyor.

Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de öğrencilerin SGK sağlık yardımlarından faydalanması ile ilgili. Öğrenciler ile velilerine yol haritası olması için bu yazımızda, öğrencilerin SGK sağlık yardımlarından faydalanmasına açıklık getireceğiz. 18 yaşından küçük öğrenciler, herhangi bir şart olmaksızın SGK genel sağlık kapsamındaki yardımlardan faydalanabiliyor. 18 yaşından büyüklerin ise aktivasyon işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokoller çerçevesinde veri tabanından elektronik ortamda alınan bilgilere göre yapılıyor. Ancak elektronik ortamda öğrencilik bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler için ilgili eğitim dönemine ait öğrenci belgelerindeki tarihler dikkate alınarak; ara sınıflar için her yılın eylül sonu ile son sınıf öğrencileri için haziran sonuna kadar yaş hadleri dikkate alınarak aktivasyon işlemi yapılıyor.

LİSE VE DENGİ

SGK genel sağlık sigortalısının çocuklarından Bakanlığın lise veya lise dengi okul olarak kabul ettiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.

Örnek: 15.10.2000’de doğan lise öğrencisi A’nın 14.10.2020’ye kadar öğrencilik belgelerine istinaden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık aktivasyon işlemi yapılacak. Ayrıca:

  • 3308 sayılı Kanun kapsamında, aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görenler,
  • 2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 54. maddesiyle yapılan değişiklik ile mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler,
  • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 45 ve 46. maddelerinde belirtilen özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmi veya özel, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenler,
  • Açık öğretim lisesinde uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim görenler, lise ve dengi öğrenim gören öğrenciler kapsamında 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacak.
Yükseköğretim Kanunu’na göre ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrenciler ile kısmi zamanlı çalışan öğrencilerden aylık kazançları, aylık asgari ücretin brüt miktarının altında olanlar 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor ve sağlık yardımlarından faydalanmaya devam ediyor.

Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

BU NOKTALARA DİKKAT

Lise ve dengi ile yükseköğrenimde öğrenim gören öğrencilerin bakmakla yükümlü sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususların da dikkate alınması gerekiyor.

Öğrencilik durumu: Gerek lise ve dengi, gerekse yükseköğrenim öğrencilerinin öğrencilik durumlarının aktif öğrenci olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması gerekiyor. 
Ayrıca...