SON YAZILAR

26 Ekim 2017 Perşembe

Gümrük ve gayri maddi hak kazançları

Alo Sgk | 09:07 | | |


Gümrük ve gayri maddi hak kazançları

Hasan AKDOĞAN
Dünya Gazetesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir genelge yayınlayarak, Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılacak ayniyat işlemlerine açıklık getirmiş bulunuyor. Bu kapsamda yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti bakımından kod sistemi devreye sokuluyor. Müracaatlar esnasında kullanılan forma malın özelliğine göre belirlenen kodların yazılması zorunlu tutuluyor. İthalat esnasında gümrük idaresince yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor;

1- Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/ şasi/motor numaralarının ve modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden kodun kullanılması,
2- “Karkas” niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (beyannameye eklenmesi,
3- Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamı eşya, İthalat Rejimi Kararı’nda (DİR) belirtilen “eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar, için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması ya da ekspertiz raporunun ibrazı şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi,
4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması, bunların mümkün olmaması halinde eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması,
5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında...