SON YAZILAR

12 Ekim 2017 Perşembe

Gümrükte numune alma çok önemli

Alo Sgk | 09:27 | | |


Gümrükte numune alma çok önemli

Hasan AKDOĞAN
Dünya Gazetesi

Gümrük idareleri ile mükellefeler arasında yaşanan sorunlardan biri de tahlil neticeleridir. Neticelerin doğru alınabilmesi için tahlile gönderilen maddelerin numunelerinin doğru bir şekilde ve malı temsil edecek nitelikte alınması olmazsa olmazlardandır. Gümrük Yönetmeliği, genelge, klavuz, tasarruflu yazı, ile durum kurallara bağlanmış durumda ama yine de sorunlar bitmiyor.

Bu kez, yaşanan sorunlara çözüm olması bakımından, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uygulamayı tüm gümrük idarelerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 22 Eylül’de bir yazı ile bildirmiş bulunuyor.
Gümrük Yönetmeliği’ne göre süreç şöyle işliyor;
Numune, eşyanın özelliği dikkate alınarak varsa TSE standardı göz önünde bulundurulmak suretiyle şahit numunesiyle birlikte muayene ile ilgili görevli memur tarafından alınıyor. Alınan numune ve şahit numune, işletme görevlisi teknik zorunluluk bulunması halinde beyan sahibi ve ya temsilcisi ile müştereken tutanağa bağlanıyor ve bir örneği laboratuvara gönderiliyor.
Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seçiminde müsteşarlıkça belirlenen numune alma standartları göz önünde bulunduruluyor.
Muayene ile görevli memursa numune kapları üzerindeki etiket bilgileri eksiksiz doldurup mühürlüyor. Numune mühür altına alındıktan sonra kırılma ve dökülme olmaması için uygun bir ambalajlanmak suretiyle laboratuvara gönderiliyor. Numune laboratuvara ulaştığında yapılan ilk kontrolde kırılma, dökülme ya da bu fıkrada belirtilen hususlara aykırı bir durum tespit edilirse laboratuvar idaresince teslim alınmayarak iade ediliyor.
Numuneler beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda (Petrol ürünleri için en az 1 litre, diğer sıvı numuneler en az 1/2 litre, toz örnekler ise 250 gram ) alınıyor.
Kapalı kaplar içinde ve ya şişelere konan numunelerin...