SON YAZILAR

26 Ekim 2017 Perşembe

İş güvencesinde işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler

Alo Sgk | 09:18 | | | | | | | |


İş güvencesinde işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler

Resul KURT
Star Gazetesi

İşçinin işine devamlılığı esas olup, keyfi olarak işten çıkartılması iş güvencesi ile önlenmiştir.


Buna göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya işçinin davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Yani, 29 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerindeki çalışanlarla 6 aydan daha az kıdemi olan işçiler için iş güvencesi hükümleri uygulanmayacaktır.

İş güvencesinin en önemli esaslardan birisi olan feshin geçerli bir sebebe dayandırılması hükmü feshin keyfi nedenlerle yapılıp yapılmadığının değerlendirildiği bir hukuksal süreçtir.

Geçerli nedenler işçinin şahsından veya davranışından veyahut işyeri gereklerinden kaynaklanabilmektedir.

***

Davranışa bağlı geçerli nedenler

İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler başlığıyla, 4857 sayılı İş Kanunun gerekçesinde aşağıdaki örnekler verilmiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanabilecek geçerli sebepler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, bu anlamda dikkate alınabilecek diğer bazı davranışların da geçerli neden kabul edilmesi mümkündür. Buna göre;

-  İşverene zarar vermek veya bu tedirginliğe sebep olmak,

-  Rahatsızlık oluşturacak derecede çalışma arkadaşlarından borç para istemek,

-   Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak,

-   Uyarılara rağmen işini eksik, kötü ve yetersiz yapmak,

-   İş akışını ve iş ortamını kötü etkileyecek şekilde diğer kişilerle ilişkiye girmek...