SON YAZILAR

31 Ekim 2017 Salı

İşletmelerde Yolsuzluklar ve Faaliyet Denetiminin Önemi

Alo Sgk | 16:55 | | | |


İşletmelerde Yolsuzluklar ve Faaliyet Denetiminin Önemi 

Mustafa Günay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafagunay@lvg.com.tr


İşletmelerdeki yolsuzluklar ve FAALİYET DENETİMİ nin Önemine kısaca değinmek isterim oldukça detaylı bir konu olmasına rağmen kısa bir bilgi paylaşmayı ve bu konuda iş sahiplerinin ufkunu açmayı hedefledim umarım bu makalemi okuyan iş sahipleri faaliyet denetimi konusunda detaylı bir araştırma yaparak faaliyet denetimini hayata geçirirler.


İşletme sahipleri işletme yönetimini profesyonel temellerle inşa etme konusunda kimi zaman başarısız olmuştur. Profesyonel yöneticiler kimi zaman avantaj iken kimi zaman dezavantaj oluşturur tam yetki ile donatılan profesyonel yöneticiler zaman zaman bu yetkilerinin cazibesine kapılarak bilinçli yada bilinçsiz bir takım ahlaki olmayan yönetim şekline sürüklenebilir. Görevlendirilmiş profesyonel yöneticinin rapor iş ve işlemlerine koşulsuz olarak güvenmek işletmenin geleceğini tehdit altına alır. Çoğu işletme sahibinin profesyonel yöneticilerin iş ve işlemlerinde tam olarak haberdar olması mümkün değildir üst düzey yöneticileri denetleyen herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır.
Üst düzey yöneticilerin kontrol altında tutulamaması ve denetlenememesi zaman maliyet ve iş gücü kaybına sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra işletmenin dış alemdeki imajını güvenilirliğini zedeleyebilir
Yöneticilerin kişisel çıkarlarını korumak için kalifiye elemanların bertaraf etmesi yapılan başarıları sahiplenerek başarısızlıkları alt personele mal etmeleri işletmelerin geleceğine sıkılmış bir mermi gibidir.

FAALİYET DENETİMİ
Faaliyet denetimi işletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemlerinin işleyişini, iş süreçleri yönetimin başarısını yöneticilerin yolsuzluklarını yöneticiler ile yöneticiler ve yöneticiler ile çalışanlar yada çalışanlar ile diğer çalışanlar arasındaki çıkar çatışmalarını çıkar ilişkilerini işletme aleyhine kendi lehlerine olan bir takım iş ve işlemlerin saptanmasını sağlayan geniş çaplı bir denetim yöntemidir.
İç denetim finansal mali nitelikli muhasebe konularının incelenmesi ile uğraşırken; faaliyet denetimi işletme politikası ve belirlenmiş stratejiler ışığında amaçlara ne derece ulaşılmış olduğunu, işlerin zamanında ve doğru süreçlerle ilerleyip ilerlemediğinin yöneticilerin kişisel başarılarının derecesini ve faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konuları araştırır.
Faaliyet denetimi usulsüz satın almaların tedarikçi ile yönetim arasındaki usulsüz işbirliklerin ortaya çıkarır.
Yöneticilerin zimmet irtikap rüşvet adam kayırma gibi ahlaki olmayan faaliyetlerinin önüne geçilmesinde başvurulacak önemli bir denetim yöntemidir. Faaliyet denetimi çok geniş alanlara yayılabilir işletme yönetici ve personelini onların faaliyetlerini başarısını başarısızlığını yolsuzluğunu olabildiğince ayrıntıya inerek irdeleyebilir
Faaliyet denetimi bir organizasyonun saptanmış hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçmeye çalışır. Finansal nitelikli olmayan her türlü konu ile ilişkilendirilen faaliyet denetiminin işletmeler açısından önemi büyüktür.
Profesyonel yönetim anlayışını benimseyen ve iş ve işlemleri profesyonel yöneticiler aracılığı ile yapan işletmeler işletmenin yönetim kadrosunda bulunan kişileri iyi analiz etmesi kontrol altında tutması gerekir. İşte tam burada faaliyet denetiminin etkinliği ortaya çıkar
Faaliyet denetimi işletme dışından biri tarafından yapılabileceği gibi işletme içinden biri tarafından da gerçekleştirilebilir.
Faaliyet denetiminin işletme içinden biri tarafından yapılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

FAALİYET DENETİMİNİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYAN KOŞULLAR
-Faaliyet denetimi gizli tutulmalıdır.
-Faaliyet denetimi yapacak kişi işletmenin rutin işleri ile uğraşmamalıdır.
-Faaliyet denetimi yapacak kişinin yöneticiler çalışanlar ile yakınlığı bulunmamalıdır.
-Faaliyet denetimi uzun ve detaylı bir süreçtir. Faaliyet denetimi yapacak kişiye zaman ve denetim imkanı sağlanmalıdır.

YÖNETİCİLERİN OLASI YOLSUZLUKLARI VE USULSÜZLÜKLERİ NELERDİR
-Rüşvet Zimmet irtikap
-Nepotizm
-Zaman Hırsızlığı
-Yalan beyanlar
-Kişisel çıkarların işletme çıkarlarının önüne geçmesi
Kısaca değindiğim aslında çok detaylı ve uzun bir süreç olan ve de işletmelerin geleceği için son derece önemli olan faaliyet denetiminin uygulanmasının öneminin kavranmasını dileriz.