SON YAZILAR

31 Ekim 2017 Salı

İstifa dilekçesinde haklı sebebi yazmak gerekir mi?

Alo Sgk | 16:46 | | | | | | | |


İstifa dilekçesinde haklı sebebi yazmak gerekir mi?

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda bulunması halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.


Buna, işçinin haklı sebeplerle istifa etmesi diyoruz.

Haklı sebeplerle istifa eden  işçinin, iş yerinde en az bir yıl çalışması varsa, kıdem tazminatı isteme hakkı bulunmaktadır.

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir davranışı nedeniyle istifa etmek isteyen işçinin, işverenin ahlak ve iyi niyet kuralına uymayan  davranışını öğrendiği günden başlayarak altı iş günü içinde istifa hakkını kullanmaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Peki, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle istifa eden işçi, istifa dilekçesinde, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışını belirtmesi gerekir mi?

 Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan işveren davranışları nedeniyle istifa eden çalışanın, istifa dilekçesinde, işverenin ahlak ve iyi niyet kuralına uymayan davranışını, yani istifasına gerekçe olan haklı sebebini açıkça belirtmeyip...