SON YAZILAR

18 Ekim 2017 Çarşamba

Kalp krizi de artık iş kazası sayılıyor

Alo Sgk | 11:49 | | | | | | |


Kalp krizi de artık iş kazası sayılıyor

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar, bugün kalp krizlerinin de iş kazası sayılmasından bahsedip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.


Çalışma hayatında hiç karşılaşmak istemediğimiz ve en çok üzüldüğümüz durumlardan birisi “iş kazası” olayıdır. Maalesef iş kazaları da neredeyse her sektörde olmakla beraber inşat ve madencilik sektöründe daha sık yaşanmaktadır.
İş kazalarının önlenmesi adına mevzuatta hem işverenlere hem de çalışanlara önemli sorumluluk yüklenmiştir. Ülkemizde iş kazalarının giderek artması ile de Yasa Koyucu 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.


İşyerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası kapsamında değerlendirilir mi konusunda farklı görüşler bulunmakta idi ancak yargı kararları sonucunda SGK’da artık iş kazası olarak değerlendirmeye başladı.

İŞYERİNDEKİ KALP KRİZİ İŞ KAZASI SAYILMAMAKTAYDI
İşyerinde geçirilen kalp krizi 2011/50 sayılı genelge gereği iş kazası sayılmamaktaydı. 2011/50 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması Genelgesi’ne, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirilen bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeni ile vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkân bulunmamaktadır” şeklinde hüküm konulmuş ve kalp krizlerinin iş kazası sayılması mutlaka dışarıdan gelecek bir etkenin varlığı koşuluna bağlanmıştır.

YARGITAY İŞ KAZASIDIR YÖNÜNDE KARAR BELİRTTİ
Yargıtay’ın emsal nitelikteki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile işyerinde meydana gelen kalp krizini iş kazası saydığı, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için Kanunda bulunmayan harici etki ile meydana gelme gibi bir şartın aranmasının geçerli kabul edilemeyeceğini, kalp krizi ile yapılan iş ya da işyeri koşulları arasında uygun bir illiyet bağının varlığını tespit etmenin birçok olayda son derece zor hatta imkânsız olduğunu belirtmiştir.

2016/21 SAYILI SGK GENELGESİ İLE İŞYERİNDE GEÇİRİLEN KALP KRİZİ ARTIK İŞ KAZASI SAYILIYOR
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2016 tarihinde yayınlanan “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu 2016/21 sayılı SGK Genelgesi’nin; “Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya...