SON YAZILAR

14 Ekim 2017 Cumartesi

Kamu alacaklarının tahsilinde tek seferlik imkan sunulması

Alo Sgk | 09:29 | | | |


Kamu alacaklarının tahsilinde tek seferlik imkan sunulması

Eyyüp Enis NEBATİ 
Yüksek İşletmeci
Dünya Gazetesi
Kamu alacaklarının tahsili için, dönem dönem yapılandırılma çıkarılmış olsa da, borçluların taleplerini karşılayamadığı ve halen bir takım problemlerden dolayı borçluların, borcunu ödemek istedikleri halde, ödeyemedikleri gözlenmektedir. Özellikle faal olmayan şirket ortaklarının, müteselsillik bağından dolayı, borçlarını ödemek isteseler bile ödeyemedikleri ve kamu alacağının büyük bir kısmının faal olmayan şirketlerden kaynaklandığı görülecektir. Bilindiği üzere şirketler ile ilgili son yasal düzenleme çıkmadan evvel şirketler en az iki, anonim şirketler en az beş kişi ile kuruluyordu. İflas etmiş veya bir şekilde kapatılmış şirketlerin kamu borcu, toplam kamu alacakları arasında halen büyük bir kısmı kapsıyor. Her ne kadar bu alacaklarının tahsilâtı için hemen her yıl yapılandırma imkânları tanınsa da, geçmiş dönem kamu alacak stokları artmaktadır. Bu problemi kısa bir örnek ile belirtmek gerekirse;

- Kapanmış veya kapanma aşamasına girmiş ABC AŞ’nin toplam kamu borcu 400 bin TL (SGK, Maliye, Belediye vs.) ve hisse oranları aşağıdaki gibi olsun;

Yönetim kurulu üyesi ortak A’nın hissesi %30
Yönetim kurulu üyesi ortak B’nin hissesi %25
Yönetim kurulu üyesi ortak C’nin hissesi %20
Ortak D’nin hissesi %15
Ortak E’nin hissesi %10
Mevcut yapılandırma şartlarında ortaklar, borçlarını yapılandırıp ödemek istediklerinde;
Ortak A; Hisse Oranı %30, Yapılandırılacak Borç Tutarı 400 bin TL
Ortak B; Hisse Oranı %25, Yapılandırılacak Borç Tutarı 400 bin TL
Ortak C; Hisse Oranı %20, Yapılandırılacak Borç Tutarı 400 bin TL
Ortak D; Hisse Oranı %15, Yapılandırılacak Borç Tutarı 60 bin TL
Ortak E; Hisse Oranı %10, Yapılandırılacak Borç Tutarı 40 bin TL
1- Ortak A; borcunu yapılandırmak isterse; yönetim kurulu üyesi olduğundan tüm borçtan sorumlu tutulur, 400 bin TL’lik borcu yapılandırmak ve ödemek zorundadır.
2- Ortak B; borcunu yapılandırmak isterse; yönetim kurulu üyesi olduğundan tüm borçtan sorumlu tutulur, 400 bin TL’lik borcu yapılandırmak ve ödemek zorundadır.
3- Ortak C; borcunu yapılandırmak isterse; yönetim kurulu üyesi olduğundan tüm borçtan sorumlu tutulur, 400 bin TL’lik borcu yapılandırmak ve ödemek zorundadır.
4- Ortak D; borcunu yapılandırmak isterse; hissesi oranında borçlandırılır (%15), 60 bin TL’lik borcu yapılandırır.
5- Ortak E; borcunu yapılandırmak isterse; hissesi oranında borçlandırılır (%10), 40 bin TL’lik borcu yapılandırır.
Ortaklar A, B ve C borçlarını yapılandırıp ödemek istediklerinde yapabilecekleri tek şey (yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar, kendileri borçları için yapılandırma yapmış olsalar bile) bu beş ortak yan yana gelecek, yönetim kurulu üyesi olan herhangi bir ortak yapılandırmaya başvuracak. Tüm ortaklar kendilerine düşen hisse oranında taksitlerini belirleyip, yapılandırma yapan ortağa bu parayı verecek, yapılandırma yapan ortak, günü gelen bu taksiti ödeyecek ve bu olay 36 ay 18 taksit boyunca devam edecektir.
Maalesef yapılandırma kanunu bunu emrediyor. Bu noktada bir takım sıkıntılar göz ardı edilmiş durumda.
1- İflas etmiş veya bir şekilde kapanmış bir şirketin ortakları, muhtemelen sorunlu bir şekilde ayrılmış olduklarından, bunların yan yana gelmeleri çok zor.
2- Böyle bir durumda olan eski ortaklardan herhangi biri, tek başına bütün borcu ödemek istemez.
3- Bu ortaklar bir şekilde yan yana gelip yapılandırma yapsalar bile, birbirlerine taksidi yatırmak için güvenip para vermezler. Ki bu durumda her taksit döneminde beş ortak aynı anda vezneye gidip taksidi yatırmalı.
4- Bu ortaklar şirketi batırdıklarından dolayı, hiçbir ortak “benim param var, siz de para getirin bu borcu ödeyelim” demez. Çünkü param var diyen ortak kendini zan altına sokar.
5- Ortaklar yapılandırma için anlaşsalar bile, yapılandırmayı yapan kişinin hesaplarından bloke kalkar, diğerleri devam eder. Bu şekilde diğer ortaklar da bu durumu kabul etmeyecektir.
6- Yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar ayrı ayrı borçlarını yapılandırmış olsunlar...