SON YAZILAR

11 Ekim 2017 Çarşamba

Kira Geliri Elde Edenlere Çifte Vergi Artışı

Alo Sgk | 12:58 | | | | | | |


Kira Geliri Elde Edenlere Çifte Vergi Artışı

Mevlüt Köküş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Antalya S.M.M.M ve Bağımsız Denetim A.Ş.
mevlut.kokus@antsmmm.com.tr


Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan maddelerden birisi Gelir Vergisi tarifesi değişikliği ile ilgili, diğeri ise kira geliri için uygulanan Götürü Gider  yönteminde olan değişiklik. Madde gerekçesi; “kira geliri elde edenlerin GERÇEK gider yöntemini daha fazla benimsemesi özendirilerek belge düzenin yerleşmesinin teşvik edilmesi ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması.” 


Hemen belirtelim ki Götürü gider yöntemi ile Gerçek gider yöntemi arasındaki fark ne?

GÖTÜRÜ GİDER

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebiliyor. Hiçbir belge aranmıyor. (fatura, dekont vs.)

GERÇEK GİDER

Gerçek gider yönteminde ise; kiraya verilen gayrimenkul için yapılan giderlerin belgeleri ile tevsik edilmesi şartıyla, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra indirilebiliyor. (GVK 74.madde)  Belgeleri 5 yıl muhafaza etme yükümlülüğü var.

Neden mi? Zamanaşımı süresi 5 yıl , Maliye tarafından istenmesi halinde ibraz etmek için.   

TASARI OLDUĞU GİBİ YASALAŞIRSA

1- Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden %25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşecek.

2- Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki %27 olan oran %30'a çıkacak. 

Böylece ödenecek vergi daha fazla olacak.

2017 yılında 150.000.- TL ‘sı kira geliri elde bir kişinin TASARI ÖNCESİ ve SONRASI ödeyecek olduğu GELİR VERGİSİ farkı tabloda..

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
 
Beyan  edilecek kira
150.000,00 ₺
Vergiden istisna edilen tutar
3.900,00 ₺
Götürü gider %25
36.525,00 ₺
Vergiye tabi matrah
109.575,00 ₺
Hesaplanan Gelir Vergisi
30.001,25 ₺
  
DEĞİŞİKLİK SONRASI
 
2017 Beyan edilecek
150.000,00 ₺
Vergiden istisna edilen tutar
3.900,00 ₺
Götürü gider %15
21.915,00 ₺
Vergiye tabi matrah
124.185,00 ₺
Hesaplanan Gelir Vergisi
36.314,75 ₺

Görüldüğü üzere ödenecek vergideki toplam fark 6.313,50.- TL. 

Tasarı maddesinin amacı belge düzenin yerleşmesinin teşvik edilmesi ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, ancak atlanılan bir husus var!  Önceden  götürü gider yöntemini seçen mükellef 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemiyor.

İçinde bulunduğumuz yıl içinde bu durumda olan mükellefler gerçek gider yöntemine isteseler de geçemeyecek, seneye de geçemeyecek, 2019 yılı kira geliri kazançları için gerçek gider yöntemini seçebilecekler…

Bu durumda yasa gerekçesine ters düşmemesi için, isteyen mükelleflerin bu yılki kazançlarından GERÇEK gider yöntemini seçmek kaydıyla beyan vermeleri sağlanması yerinde olacaktır.

Diğer taraftan yılın sonlarına doğru Gelir Vergisi tarifesinde yapılan değişiklik ile geriye dönük vergileme yapılmakta.

VERGİYE UYUMLU mükellef/mükellefler sadece vergisel ödevlerin yerine getirilmesinin kolaylaştırılması ile değil,  vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması ile sağlanması daha etkili olmaz mı?