SON YAZILAR

18 Ekim 2017 Çarşamba

Konut İnşaatına İlişkin Hasılat Paylaşımında Muhasebe Kayıtları ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Alo Sgk | 11:40 | | |


Konut İnşaatına İlişkin Hasılat Paylaşımında Muhasebe Kayıtları ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com


KONUT İNŞAATINA İLİŞKİN HASILAT PAYLAŞIMI KONUSUNDA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR
 Soru: Toplam Maliyet Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Toplam Maliyet = Toplam İnşaat Maliyeti + Toplam Arsa Maliyeti


Soru: Toplam İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Toplam İnşaat Maliyeti = 710+720+730+770'den Gelen Pay+780'den Gelen Pay

Soru: 1 Adet Konut İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
Cevap: 1 Adet Konut İnşaat Maliyeti = Toplam İnşaat Maliyeti / Toplam Konut Sayısı (Veya Toplam m2)

Soru: Toplam Arsa Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Toplam Arsa Maliyeti = Arsa Sahibine Düşen Hasılat Payı
Soru: 1 Adet Konut Arsa Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
Cevap: 1 Konut Arsa Maliyeti = 1 Konut İçin Arsa Sahibine Düşen Hasılat Payı(Toplam Hasılat Payı / Konut Sayısı)
Soru: 1 Adet Konut Arsa Payı Dahil Toplam Maliyeti Nasıl Hesaplanır?
Cevap: 1 Konut Arsa Payı Dahil Toplam Maliyeti = İnşaat Maliyeti + Arsa Maliyeti
Soru: Arsa Sahibinin Müteahhide Bırakmış Olduğu Arsa Payı Bedeli Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Arsa Sahibinin Müteahhide Bırakmış Olduğu Arsa Payı Bedeli = Arsa Sahibine Düşen Hasılat Payı
Soru: Satılacak Konutların Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
Cevap: Satılacak Konutların Satış Fiyatı, Satış Bedelidir. Satış Bedeli, Toplam Maliyet + %10 Kar'dan Aşağı Olmamalıdır
Soru: Arsa Sahibinin Mükellef Olması Ya Da Olmaması Halinde Hangi Belgeler ve Kaç Gün İçinde Düzenlenir?
Cevap: Ticari Organizasyon Sözkonusu Olduğundan, Arsa sahibi İnşaat Firmasına 7 Gün İçinde Fatura Düzenlemelidir.
Soru: Arsa Sahibi ve Müteahhit Hangi Sürelerde Birbirlerine Fatura Düzenlemelidir?
Cevap: Arsa Sahibi ve İnşaat Firması 7 Gün İçinde Eş Zamanlı Fatura Düzenlemelidir.
 
UYGULAMALI ÖRNEK:
Hasılat Paylaşımı Konut İnşaatı Verileri
Alt Veriler
Veriler
Arsa Sahibi

(T) Halı A.Ş.
Müteahhit (İnşaat Firması)

(K) Yapı A.Ş.
Arsanın Belediyeden Alış Tarihi

28.06.2014
Arsanın Maliyet Bedeli

400.000.-TL
Yapılan İnşaat

140 m2'lik 10 Adet Konut
İnşaata Başlama Tarihi (Yapı Ruhsatı Tarihi)

01.01.2016
İnşaatın Bitim Tarihi (Yapı Kullanma İzni Tarihi)

10.04.2017
İnşaat Maliyeti

1.260.000.-TL
710-İlk Madde Malzeme Giderleri
700.000

720-İşçilik Giderleri
300.000

730-Genel İmalat Giderleri
120.000

770-Genel Yönetim Giderlerinden Verilen Pay
60.000

780-Finansman Giderlerinden Verilen Pay
80.000

Arsa Sahibi Hasılat Payı

%30
İnşaat Firması Hasılat Payı

%70
Arsa Sahibine Verilen Hasılat Payı Tarihi

20.04.2017
Satılan Konutların Tapu Devir Tarihi

20.04.2017
Konut Satış Fiyatı (KDV Hariç)

260.000
 
İnşaat Maliyeti, Birim Konut Maliyeti, Arsa Payı ve Emsal Bedel İle İlgili Hesaplamalar:
 
İnşaat Maliyetleri
Tutar (TL)
Toplam İnşaat Maliyeti
1.260.000
1 Adet Konut İnşaat Maliyeti (1.260.000 / 10)
126.000
Arsa Sahibine Verilen Hasılat Payı (10x260.000x%30)
780.000
Toplam Arsa Payı Maliyeti
780.000
1 Adet Konut Arsa Maliyeti (780.000 / 10)
78.000
1 Adet Konut Arsa Payı Dahil Maliyeti (126.000 + 78.000)
204.000
Vergi Usul Kanunu 267/İkinci Sıraya Göre %10 Kâr Tutarı
20.400
Satılan Konutların Emsal Bedeli (204.000+20.400)
224.400

 
Muhasebe Kayıtları: 
a-İnşaat Firmanın Muhasebe Kayıtları: 
------------------------------10.04.2017----------------------------------
152-MAMULLER                    2.040.000       
            151-YARIMAMULLER             1.260.000
            250-ARSALAR                             780.000
Mamul Kaydı                         
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------20.04.2017----------------------------------
250-ARSALAR                        780.000          
191-İNDİRİLECEK KDV           140.400          
            320-SATICILAR                         920.400
Arsa Giriş Kaydı                                
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------20.04.2017----------------------------------
120-ALICILAR                2.626.000     
            600-YURTİÇİ SATIŞLAR                       2.600.000
            391-HESAPLANAN KDV                           26.000
Konut Satış Kaydı                              
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------20.04.2017----------------------------------
620-SATILAN MAMULLER MALİYETİ 2.040.000       
            152-MAMULLER                                 2.040.000
Satılan Konutların Maliyet Kaydı                             
------------------------------------------------------------------------------- 
b- Arsa Sahibi Firmanın Muhasebe Kayıtları: 
------------------------------20.04.2017----------------------------------
120-ALICILAR              920.400          
            250-ARSALAR                                     400.000
            679-DİĞER OLAĞANDIŞI KARLAR      380.000
            391-HESAPLANAN KDV                      140.400
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------15.04.2017----------------------------------
320-SATICILAR                       920.400          
            120-ALICILAR                             920.400
Cari Hesapların Karşılıklı Olarak Kapatılması         
------------------------------------------------------------------------------- 
ÖZELLİKLİ KONULAR 
Yukarıda anılan GİB Sirküsü ve Özelge uyarınca ticari organizasyon sözkonusu olduğundan arsa sahibince, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhide arsa satış faturası düzenlenmeli ve fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanmalıdır. 
YASAL DAYANAK 
Yasal Dayanak Tarihi
Yasal Dayanak Sayısı
Yasal Dayanakın Türü ve Bölümü
08.08.2011
60
KDV Sirküsü-1.8..2.Arsa Karşılığı İnşaat İşleri
19.02.2014
109
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ÖzelgesiKaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/zekeriyaaslan/040/