SON YAZILAR

14 Ekim 2017 Cumartesi

Taşınmaz satış kazancı istisnasına da tırpan…

Alo Sgk | 10:00 | | | | | | | |


Taşınmaz satış kazancı istisnasına da tırpan…

Nedim TÜRKMEN
Sözcü

Yeni Torba Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu. Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacaktır. Kanun tasarısı Meclis'te kabulünün ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak, bu onayın ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecektir. Toplam 129 maddeden oluşan Yeni Torba Yasa Tasarısı'nda herkesi çok yakından ilgilendiren düzenlemeler söz konusu.

Mevcut Durum
Bugün, Kurumlar Vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi dikkatinize sunacağım.

Kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmının belirli şartlar altında Kurumlar Vergisi'nden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu istisna nedeniyle, Maliye'nin tahsil etmediği Kurumlar Vergisi tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.

14szt06a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Kurumların aktiflerine kayıtlı ve Kurumlar Vergisi'nden istisna edilen taşınmaz satışlarına ilişkin Katma Değer Vergisi istisnasını düzenleyen KDV'nin 17/4-r maddesi hükmü nedeni ile de Maliye'nin almadığı ve vergi harcaması olarak nitelendirilen tutarlar da aşağıdaki gibidir.
2

Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan yüzde 75'lik istisna oranı yüzde 50'ye indiriliyor…

Tasarının 94 üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun “İstisnalar” başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının;

(a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan yüzde 75'lik istisna yüzde 50'ye indirilmektedir.

Bu değişiklik Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
Panik atak
Maliye yüksek bütçe açığı, kamuda tasarruf yapılamaması üzerine...