SON YAZILAR

19 Ekim 2017 Perşembe

Torba Tasarı'da Komisyon değişiklikleri

Alo Sgk | 09:06 | | | | |


Torba Tasarı'da Komisyon değişiklikleri

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Bir süredir öngördüğü düzenlemeleri aktardığımız Torba Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Daha önce aktardığımız bir kısım tasarı düzenlemelerinde, özellikle kamuoyunda yapılan eleştiriler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapıldı. Bunları aşağıda ana hatları aktarmak istiyorum.

Tasarıda kısaca finansman kurumları diyeceğimiz bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ile sermaye piyasası kurumlarının tabi oldukları vergi oranını yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkartan düzenlemeden, Komisyon'da vaz geçildi.
Hatırlanacağı üzere bir yazımda bu düzenlemeye ilişkin olarak, Hazine'nin geliri varsa, niçin yükün sadece bu kurumlara yüklendiğini sormuştuk. Nitekim bir Komisyon'da verilen bir önerge ile kurumlar vergisindeki 2 puanlık artış bütün kurumlara yayıldı. Ancak bu artışın, 2018 ilâ 2020 yılları için uygulanması hükme bağlandı. 2018’de verilecek 2017 son dönem geçici vergi beyannameleri ile nisanda verilecek yıllık beyanlarda geçerli olup olmayacağı ancak yürürlük maddesinin Komisyon'dan geçmesi ile belli olacaksa da görünen hava, bu beyannameleri de kapsayacağı yönünde. Öte yandan hazinenin gelir durumunu düzelmesi halinde oranı düşürmek amacıyla da Bakanlar Kuruluna bu konuda yetki verildi. Tahminim, 2019 seçim yılında bu oran düşüklüğünün gerçekleşeceği yönünde.
Tam mükellef kurumların elde ettikleri vergi sonrası kazançlarından dağıtılmayan kazançlar üzerinden yapılması öngörülen stopaja ilişkin düzenlemeden de vaz geçildi ve Tasarıdan çıkartıldı. Zaten daha önce bu düzenlemenin sorunlu olduğunu yazmıştık. Fikri düzeyde savunulabilecek bu stopaja ilişkin düzenlemenin yol açacağı hukuki sorunlar dolayısıyla Tasarıdan çıkartılması, bence olumlu.
Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına ilişkin tasarı hükmü de bir önerge ile...