SON YAZILAR

31 Ekim 2017 Salı

Torba Yasa düzenlemeleri

Alo Sgk | 09:43 | | | | | | | |


Torba Yasa düzenlemeleri

Osman ARIOĞLU
İto Haber

Daha önce de bu köşede değindik. ‘Torba Yasa’ uygulaması normalde iktidarı, muhalefeti ile herkesin eleştirdiği ancak bir türlü de vazgeçilemeyen bir uygulama. Bize göre de bu uygulama yasa düzenlemelerini bir an önce düzenlemeyi gerçekleştirmek için iktidarlar tarafından öteden beri başvurulagelen bir yöntem. Öyle tahmin ediyorum ki, TBMM’de kanun yapma prosedürlerinde biraz daha basitlik sağlanmadıkça veya birden fazla yasada tek bir yasa ile değişiklik yapılması yasa veya Anayasa ile sınırlanmadıkça bu uygulama devam edip gidecektir.


Aslında uygulamacılar açısından da ‘Torba Yasa’ belki de ulaşımı daha kolay bir hale geliyor. Bunun için birkaç küçük önerimiz olacak. Takip kolaylığı sağlanması bakımından her Torba Yasa’nın başlangıcında hangi kanunlarda değişiklik yapıldığı bir indeks olarak yer almalıdır. Esasen çok eski yıllarda değişiklik yapan kanunların ismi tek tek sayılarak torba yasa düzenlemesi oluyordu. Zamanla birbiriyle alakası olmayan daha çok kanunda tek bir torba yasa ile değişiklik yapılmaya başlandığından; uygulama, değişiklik yapılan kanunlardan biri ile ve “…bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” olarak anılmaya başlanıldı.

Önerimiz Torba Yasa uygulaması devam etsin ve ismi de “… sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” gibi olsun ancak hemen başlığın altında değişiklik yapılan her bir kanun hem kanun numarası ve hem de ismi ile yer alsın. Ayrıca her bir kanunda değişiklik yapan madde numaraları da belirtilsin. O zaman hangi kanunda değişiklik yapıldığı belli olacağı için o Torba Yasa yayınlandığında ilgililer kendileri ile ilgili bölümü kolaylıkla bulabilsinler. Bunun yapılması son derece kolay bir uygulama. Kanun, tasarı olarak TBMM’ye sevk edilirken sevk edildiği haliyle bu bilgiler düzenlenir, daha sonra TBMM aşamasında gerek komisyonlar ve gerekse Genel Kurul aşamasında yapılan ilave veya çıkarılmalara göre bu indeks düzeltilmiş olur. Yasa kabul edildiğinde de bu konuda redaksiyon yetkisi alınarak ilgili teknisyenler bir hata olmaması için tekrar kontrolde bulunurlar ve yasa yayınlandığında ilgililer açısından çok kolay takip edilebilir hale gelir. Böylece de torba yasalar eleştirilmek yerine birçok kanunda değişiklik yapan kanunları derli toplu bulabilme imkanı olduğu için uygulamada da kolaylık sağlayan düzenlemeler olur.

Bu yazı hazırlanırken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden son Torba Yasa’da da vergi dahil birçok alanda önemli düzenlemeler yer aldığını biliyoruz. Vergiye yönelik düzenlemelerden en çok gündemde yer bulan MTV konusunu geçen yazımızda değerlendirmiştik. Bu yazımızda kapsama alanı bir hayli geniş olan diğer bir düzenlemeden bahsedeceğiz.

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GÖTÜRÜ GİDER ORANI DEĞİŞTİRİLİYOR

Kira geliri elde edenler açısından öteden beri uygulanmakta...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.itohaber.com/koseyazisi/207014/torba_yasa_duzenlemeleri.html