SON YAZILAR

19 Ekim 2017 Perşembe

Vergi indirimi ve ödenek artışı isteyenlerin çokluğu bütçeyi zorluyor

Alo Sgk | 09:02 | | | |


Vergi indirimi ve ödenek artışı isteyenlerin çokluğu bütçeyi zorluyor

Tevfik GÜNGÖR
Dünya Gazetesi

Bütçe, iktidarın nerelere para harcayacağını, bu harcamalar için nerelerden para bulacağını gösteren bir belgedir.

2018 yılında bütçe harcamaları 762 milyar TL. Gelirleri 696 milyar TL, bütçe açığı 66 milyar TL olarak hedeflendi.
Bütçenin ana gelir kaynağı halktan toplanan vergilerdir.
Halktan toplanan vergilerin büyüklüğü, vergi gelirlerinin GSYH’ya (milli gelire) oranına bakılarak, vergilerin yapısı ise, dolaysız ve dolaylı vergi dağılımına bakılarak değerlendirilir.
-Bir yıl içinde toplanacak vergilerin büyüklüğü, “vergi yükü”, her ülkede farklı oluyor. Bir yıl içinde toplanacak vergilerin GSYH’ya oranı ortalaması OECD ülkelerinde yüzde 34 iken, Fransa’da yüzde 45, Almanya’da yüzde 34, İspanya’da yüzde 33, Yunanistan’da yüzde 36, bizde yüzde 24-yüzde 26 oranında. Bizde vergi yükünün yüzde 17.8’i vergi gelirlerinden, yüzde 8.9’u sosyal güvenlik primlerinden oluşuyor.
-Vergi yapısı, verginin kimlerden nasıl alındığı gösteriyor. Vergi halktan dolaylı veya dolaysız vergi olarak toplanıyor.
Dolaysız vergiler gelir, kazanç ya da servet üzerinden alınan vergiler. Çok kazanan, çok serveti olan kazancına ve servetine göre vergi ödüyor.
Dolaylı vergiler, mal ve hizmet alım satımında ödenen vergiler. Alım satım yapanın gelirine bağlı değil. Bu nedenle, en varlıklı kişi de en fakir kişi de aynı vergiyi ödüyor. Örneğin maydanozun vergisi alanın gelir durumuna göre değişmiyor. KDV ve ÖTV en önemli dolaylı vergi kaynağı.
-Bizde 2016 yılında toplam vergi gelirinin yüzde 34.3’ü dolaysız, yüzde 65.7’si dolaylı vergi gelirinden oluştu.
OECD ülkeleri ortalamasında toplam vergi gelirlerinde dolaylı vergi payı yüzde 34, dolaysız vergi payı yüzde 66 oranında. OECD ülkeleri bizim durumumuzun tam tersi bir vergi yapısına sahip...