SON YAZILAR

18 Ekim 2017 Çarşamba

Yeni yılda hatalı meslek koduna para cezası geliyor

Alo Sgk | 11:29 | | | | | | |Yeni yılda hatalı meslek koduna para cezası geliyor


Erkan ÇETİN
Dünya Gazetesi
2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların mesleklerine uygun meslek kodlarını da SGK’ya bildirmeleri istenmekte. Bu amaçla işverenler çalıştırdıkları sigortalıların meslek adı ve meslek kodu bilgilerini işe giriş bildirgesinde bildirmekteler.

Meslek kodları İŞKUR tarafından belirlenmekte olup, isteyenler internet adresinden ulaşabilmekte veya işe giriş bildirgesi verirken bu listeyi görebilmekteler. Meslek kodu uygulaması kayıt dışılığın bir başka boyutu olan prime esas kazançların eksik bildirilmesi halinde riski belirleyebilmek adına yararlanılabilecek bir uygulamadır. Seçilen meslek kodunun karşılığına denk gelen mesleğin piyasada ücret düzeyi, kariyer yolu, çalışanın mesleki sertifikasyonu gibi bilgiler de göz önünde bulundurularak şüphe uyandıracak düzeyde düşük bir ücret bildiriminin yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla da denetim ve inceleme mekanizmalarına veri sağlamaktadır. Ayrıca yine istihdamı izleyen ve politikalar geliştiren ilgili birimlere istatistik sağlamak adına da kullanılabilecek veriler içermektedir.

Meslek kodu seçiminde yapılan işe dikkat edilmelidir

Meslek kodu seçerken çalışanlar için genel geçer meslek kodları seçilmemelidir. Zaman zaman iş yoğunluğundan veya yeterince önem vermemekten dolayı çalışanın fiilen yaptığı iş yerine o iş yerinde yapılan işle ilgili standart meslek kodları seçilebilmektedir. Böylesi seçimler uzun vadede işveren açısından sorunlara neden olabilecektir. Meslek kodu seçiminde çalışanın diploması veya bir mesleğe yönelik belgesi önemli olmayıp, fiilen yaptığı işe karşılık gelen meslek adı ve kodu, doğrudan karşılığı bulunmuyorsa da en yakın meslek kodu seçilmelidir.
Örneğin çalışma ekonomisti olan bir kimse insan kaynaklarında uzman olarak çalışıyorsa, çalışma ekonomistinin ayrı bir meslek kodu olmasına rağmen, fiilen çalışmakta olduğu insan kaynakları uzmanı mesleğine ait meslek kodu seçilmelidir.

Yeni yılda idari para cezası geliyor

Meslek kodu seçimi uygulamada olmakla birlikte bu güne kadar meslek kodunun hatalı veya ilgisiz seçildiğinin tespiti halinde bu durumun herhangi bir yaptırımı bulunmamaktaydı.
Uygulamada iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığında olduğu gibi, belli bir mesleğin hangi süre ile yapıldığı konusunda ıspat vasıtası olarak kullanılmakta veya mesleki sertifikasyona bağlı olan prim teşviki uygulamalarında fiilen yapılan işin sertifika, belge veya diploma ile uyumunu göstermek adına meslek kodu seçimi önemli hale gelmektedir. Örneğin, özellikle genç ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde düzenlenen ve piyasada 6111 teşviki olarak bilinen teşvik uygulamasında, mesleki yeterlilik belgesi veya meslek lisesi diploması bulunan ve belge veya diplomasında belirtilen işte fiilen çalışanlar için teşvik süresi daha uzun süre belirlendiğinden burada çalışanın fiilen yaptığı işe uygun meslek kodu seçilmesi önemli hale gelmektedir.
Ancak, 2016 yılında yapılan bir değişiklikle...