SON YAZILAR

27 Ekim 2017 Cuma

Yurt Dışı Borçlanmada 5-1(g)’de Çelişkili Durum Ortaya Çıktı

Alo Sgk | 08:39 | | | | | |


Yurt Dışı Borçlanmada 5-1(g)’de Çelişkili Durum Ortaya Çıktı

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com

alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=6481 linki tıkladığınızda  ;


01/11/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5.-1 (g) bendine gore borçlanmanın nasıl olacağını yazmıştık.

Konuyla ilgili olarak Yurt Dışı Borçlanmada SGK 17/10/2017 tarihli genel yazısında ise 3201 sayılı kanun dikkate alınarak statü belirlenmesinde 5510 SS ve GSS Kanununa gore 5-1(g) sigortalılık statüsü belirlenmesinde ikili durum ortaya çıkmıştır.

Yurt Dışı Borçlanmasında tereddütleri gidermek için  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Genel Yazı düzenlenmiştir.

Dikkat çekici tarafı ise;

5- "5/l(g)’’kapsammdaki sürelerin borçlandırılması

Yurt dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamın da çalıştıktan sonra 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların  statülerinin  belirlenmesinde tereddütler olduğu tespit edilmiştir.

3201 sayılı  Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü  fıkrası  "Yurtdışı hizmet borçlanmasına  ait süreler  5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık  Sigortası  Kanununa göre hangi sigortalılık  haline göre  geçmiş sayılacağının  belirlenmesinde; Türkiye'de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları  yoksa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi kapsamında  geçmiş  sigortalılık süresi  olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre, Kanunun 5/1 (g) kapsamında yurt dışın da çalıştıkları sıra da  Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamın da  adlarına  21 kodu ile prim hizmet belgesi verilenlerin, 3201 sayılı  Kanuna göre borçlanma işlemleri, borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre sonuçlandırılacaktır.


Yukarıdaki Genel Yazı Dikkate alınırsa bu durumda Yurtdışı Borçlanma Yapacak 5-1(g) statüsündeki sigortalılara 3201 sayılı Kanunundan her zaman olduğu gibi borçlanmalarını tavsiye etmiyoruz.

3201 sayılı Kanunda özellikle 5.Maddesi;

‘’Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılıkları varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. ‘’

Genel yazı buradan yola çıkarak ünitelerde borçlanma da yurtdışı ise 4/1-a geçerim diye ümitlenen 5-1(g) yurt dışı borçlanmasında ,borçlanılan son statüsü 4-1(a) değil ise ,4-1(b) olarak dikkate alınması ,1260 günü de 4-1(b) değerlendirir.

Oysa aynı sigortalı 2013/11 sayılı Genelge dikkate alarak borçlanma yaparsa ,borçlanma 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre değerlendirilecektir.

‘’Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tabi sigortalıların borçlanma statüsü 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.(2013/11 Genelge –Borçlanma Statüsü Syf.340)’’

Tavsiyemiz 5-1(g) borçlanmayı 5510 SS ve GSSK 41’inci maddeyle borçlanmanız halinde yurtdışı borçlanma statüsü olmayacak,emekli olduğunuz da yurt dışında çalışmanız halinde emekli aylığınız kesilmeyecek,4-1(a) ‘dan 4-1(b) geçiş olunmayacaktır.

Şimdiden tedbirinizi alın derim.

Sonra üzülmeyin.


05415161962