SON YAZILAR

2 Kasım 2017 Perşembe

2018 Yılı SGK Ve Emeklileri Ne Bekliyor?

Alo Sgk | 09:52 | | |


2018 Yılı SGK Ve Emeklileri Ne Bekliyor?

Vedat İLKİ

2018 Yılı programı için 28/10/2017 Tarihli mükerrer gazete de eylem planları yayınlanmıştır.

Sosyal Sigorta Kapsamında nüfus oranı 2016 yılına göre %83,5 düzeyine ulaşmıştır.


Bu oranın %100 çıkarılması için;

a.)Fiili Denetim,

b.)Kamu kurumların veri paylaşımı,

c.)Bilgi teknoloji,

d.)Toplumsal bilincin artırılması.

Sağlık harcamalarında savurganlığı önleme adına,basamaklandırma  farklılaştırma ile muayene katılım payları artırılmıştır.Gereksiz tetikler,muayeneler önlenmeye çalışılmıştır.

2017 yılında 100 lira teşvike devam edilmiştir.

İlave işçi istihdamı için teşvik getirilmiştir.

GSS için isteğe bağlı prim %3 oranında GSS alınmış,Ahilik sigortası devreye alınacaktır.
SGK Borç yapılandırılması uygulamaya alınmıştır.

SGK tam otomasyon çalışmaları devam ediyor.79 Milyona karşılık 66 Milyon Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altına alınmıştır.
Sistemin açık vermesi,her zaman olduğu gibi erken emekliliğe bağlanmaktadır.

Teşvikler,ek ödemeler dahil olmak üzere SGK hazineden para aktarılması devam ediyor.

BES NEDEN GETİRİLMİŞ?

Sigorta sürdürebilmek için finansal anlamda ABO düşürülmüştür.Bunun nedeni gerçek ücretler üzerinden SGK SPEK gerçek rakamlar üzerinden gösterilmesi,aradaki gelir farkını yükseltmek için BES önerilmiştir.

KAYITDIŞI İÇİN HEDEF POLİTİKA

Sosyal Güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan ,adil,kaliteli,ve mali açıdan sürdürülebilir,bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

Sosyal Güvenlik Çatısı için kayıt dışı istihdamla mücadele de;

a.)Etkin denetim

b.)Koordinasyon

mekanizma kurulması hedeflenmiştir.

  Ø  SGK Denetim mekanizmaları güçlendirilerek sosyal sigorta sistemindeki gelirlerindeki,kayıp ve kaçaklar azaltılacak.
  Ø  SGK mevzuatı sadeleştirilecek.
  Ø  Kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
  Ø  Sigortalı nüfusun yükseltilmesi kapsamında sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda farkındalık artırılacaktır.
  Ø  GSS bireylere Tanı İlişkili Gruplara yönelik çalışmalar yapılacaktır.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ÖNERİLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ;
Ø  ilk altı ay için%3,36
Ø  ikinci altı ay için %4,02
emekli aylıkları için zam öngörüsü var.

Kamu görevlileri için;
Ø  ilk altı ay için%4
Ø  ikinci altı ay için %3,5 ayrıca enflasyon farkı.

Gelir ve Gider açığı 34 Milyar TL.

Bütçeden GSS dahil %3,9 oranında takviye öngörülüyor.