SON YAZILAR

17 Kasım 2017 Cuma

2018 Yılında İş Kazası Ve Meslek Hastalığını Zamanında Bildirmeyen İşverenlere %14,47 Oranında Ceza Var

Alo Sgk | 08:47 | | | | | | | |


2018 Yılında İş Kazası Ve Meslek Hastalığını Zamanında Bildirmeyen İşverenlere %14,47 Oranında Ceza Var

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.comKanun Maddesi
Ceza Mad.
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil
2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47)                                                                                           
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri
10-49 Çalışanı Olan İşyerleri
50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)
TEHLİKELİ (%25 artırılarak)
ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)
TEHLİKELİ (%50 artırılarak)
ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)
AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)
TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)
ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
26/1-e
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.
2.319
2.898
3.479
2.319
3.479
4.638
3.479
4.638
6.957
26/1-e
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.
3.093
3.866
4.639
3.093
4.639
6.186
4.639
6.186
9.279
26/1-e
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.
3.093
3.093
3.093
3.093
3.093
3.093
3.093
3.093
3.093

Yukarıdaki tabloya bakarak 2018 yılında 6331 sayılı Kanununa göre Çalışma ve İş Kur İl Müdürlükleri tarafından kesilen cezalar tahsilatı yapması SGK verilmiştir.

6331 sayılı Kanunun kapsamında olan işyerlerine İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının zamanında bildirilmemesi,aynı zaman da Hizmet sunucuları da bunları bildirmemesi halinde İPC uygulanacaktır.

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

23.04.2015 (dahil) tarihinden sonra meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısı nedeniyle 6331 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemler SGK tarafından takip edilecektir.

6331/2.Maddesinde istisna tutulan işyerleri için ceza uygulanmayacaktır.

Stajyerler de bildirim sorumlusu staj yapılan işyeridir.