SON YAZILAR

27 Kasım 2017 Pazartesi

Bana Mı Sordun İşyeri Açarken Kapat Git

Alo Sgk | 08:44 | | | | |


Bana Mı Sordun İşyeri Açarken Kapat Git

Vedat İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Cumhurbaşkanımız tarafından  direktif verilerek başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan İŞ Kur ve SGK tarafından istihdam seferberliğinde işverenlere işyerlerini ziyaret ederek kayıtlı işçi çalıştırmanın önemi anlatılarak çalışan işçi sayısı artırma hedeflenmiştir.


Bürokrasi adına görevlendirilen yetkililer, son günlerde bazı işyerlerini ziyaret ederek eksiklikler karşısında inanılmaz cezalar keserek adeta işverenlere işyerlerini kapatmayla karşı karşıya getirdikleri duyumları yayılmaktadır.

Tabi bu davranışlara karşı bir çok işveren bağlı olduğu odalara sıkıntılarını dile getirmektedir.

Bürokrasi adına denetleyenler işverenlere karşı ‘’Bana mı sordun işyeri açarken kapat git’’ deme lüksüne sahip değildir.

O yüzden bir çok denetim elemanı (Kurum gözetmeden) rehberliği hedef almalıdır.

Rehberlikte elbette konular anlatılır,çözüm yolları önerilir.

Kanımca yasallarda denetim yapanların işini kolaylaştıracak düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Örneğin:

Denetim de ortaya çıkan aksaklıklar için İPC kesmeden önce uzlaşma adına yeni düzenlemelere yer verilmeli,aksaklıklar için süre verilerek bu sürede ortadan kaldırılmalı,yapılmaması halinde yaptırımlar yapılmalıdır.

Denetim esnasında kayıt dışılık tespit edilmesi halinde işverene 1 ay süre verilmeli,1 ay sürede bu hatasını telafi etmelidir.

Asgari ücret teşvikinde kasıt unsuru olmadan SPEK noksan yada hatalı beyanını işveren 1 ay içinde düzeltmesi halinde teşviki sadece o ay için iptali diğer aylarda devam etmelidir.

Denetim de kayıt dışılık ile ilgili %1’lik oran ve  işçi sayısı da kaldırılmalı,işverenlere süre  tanınmalı bu süreye kadar  kayıt içine alınmalı,idari para cezaların da indirim yapılmalı,o ayın %5 teşviki o işçilerden en az 3 ay boyunca yararlandırılmamalı.

Kayıt dışında 1 yıllık teşvik yasaklısında işçi bazında uygulaması daha adil olacaktır.

Büyük ölçekli iş yapan bir çok işletmeye tüm kamu kurum denetimcileri hataları düzeltme adına yasalarında yada yasalarla yönetmeliklerinde makul sürelerle düzenleme yapılmalıdır.

Ekonomiye can suyu veren ,kamu harcamalarına destek olan işverenleri yatırımcıları yıldırmamalı,onları tehdit ederek ‘’işyerini bana mı sordun açtın diyerek’’kapatmaya zorlamak,bir çok çalışanın işine ,aşına ve ailelerine sefaletin içine sürükler.

Başta Cumhurbaşkanımızın başladığı milli seferberlik programını sabote eden bir düşünce türü işyerlerini yaşatmamak,onları kapatmaya zorlamak o bürokratın 657 sayılı yasadan gelen iş güvencesiyle güvenerek ortada  dolaşmasını  bir zaman sonra kaldırır.

657 sayılı Kanun arkasına sığınarak Bürokratik yapılanmanın rahatsızlığını da her seferinde Cumhurbaşkanımız  dile getirmektedir.

Ekonomi de 2018 yılında işsizliği tek hanelere indirilmesi isteniyorsa Rehberlik öncelik ele alınmalı,işyeri denetimlerinde kamu görevlileri işverenlere hataları telafi etme adına yasal düzenlemeleri  hayata geçirilmelidir.

2018 yılında yeniden değerleme oranın yüksek olması ve Asgari Ücrette meydana gelen artışlarla İPC yükselmesi halinde bir çok işveren de işyerini kapatma yönün de zorlama yapan kamu adına denetim yapanların ağır yaptırımları karşısında işyerleri birer ikişer kapanması değil,yaşaması hedef alınmalıdır.

Özendirici teşvikler sadece parasal anlam da değil,bürokrasi ve yasal anlamda yapılan düzenlemelerle  de işverenlere rahat nefes aldırır.

YAPISAL ANLAMDA YASAL DÜZENLEMELERE ACİL İHTİYAÇ VAR

Bunun için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özellikle,

  Ø  4857 sayılı İş Kanunlarında
  Ø  Deniz ve Basın İş Kanunlarında,
  Ø  İş Kur düzenlediği,
  Ø  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Tehlike derecelerine göre uygulanan,
  Ø  5510 Sayılı SS ve GSSK

ağır yaptırımlı teşvik men eden cezalarını,İPC yeniden düzenleyerek yada ilerleyen yıllar için uzlaşma sağlayacak Maliye yöntemine uygun düzenlemelere yer verilmelidir.

Tüm Kamu Kurumları adına denetim yapmakla yetkili olan memurlara da ‘’Bana mı sordun işyeri açarken söyleminden uzak’’durmaları  tembih edilmelidir.

Ülkemiz ürerim çarklarında başta işverenler,çalışanlar ve devlet ayrılmaz bir bütündür.

Bu bütünlüğü fertler ortadan kaldıramaz.

Devletimiz de üretim ve istihdamdan yana başta Cumhurbaşkanımız direktifleriyle çalışırken bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ,o kurumların Bakanları o bakanlıklara bağlı Genel Müdürler tarafından hassasça ele alınmalıdır.

Millet 15 Temmuz da bu şuurla ortaya çıkmışken,bu şuuru bozmaya çalışan bazı kamu görevlileri de sahadan el çektirilmesi gerekir.