SON YAZILAR

14 Kasım 2017 Salı

Çalışanların ücretleri düşmeyecek

Alo Sgk | 09:46 | | | | | | |


Çalışanların ücretleri düşmeyecek

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Soru: Gelir vergisi tarifesi nedeniyle Ekim ayında ücretim asgari ücret için belirlenen net ücretin altına düştü. Sanırım 30 lira maaşım düştü. Bununla ilgili düzenleme yapılacağı söyleniyor. Bu düzenleme ne zaman yapılacak? Abdullah... 

Cevap: Gelir vergisi tarifesi nedeniyle asgari ücret üzerinden ücret alan işçilerin ücretlerinde genellikle Eylül/Ekim ayından itibaren bir düşüş söz konusu oluyor. Çalışanlar bir üst gelir vergisi dilimine giriyor. Bir üst gelir vergisi dilimine girme nedeniyle asgari ücret üzerinden 1.404,06 TL net ücret almaları gerekirken bu rakamdan düşük ücret almaları söz konusu oluyor. Çalışanların ocak ayında belirlenen net asgari ücretten daha düşük ücret almayacakları yönünde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu kamuoyuna açıklama yaptı. Akabinde bununla ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Meclis'te görüşmeleri devam ediyor. 

Sayın Abdullah Bey, ücretlerinizdeki düşüşler geriye dönük olarak telafi edilecek.Herhangi bir ücret kaybınız söz konusu olmayacak. 

İkinci işte çalışılabilir mi? 

Soru: Çalışan bir kişi aynı gün içinde ikinci bir işte çalışabilir mi? Celil Yeşildağ 

Cevap: Çalışanın iş sözleşmesinde yasaklayıcı hüküm yoksa ikinci bir işte çalışabilir. 

Doğum sonrası partime çalışma 

Soru: Bir sağlık kuruluşunda laboratuvar sorumlusu olarak çalışıyorum. Doğum yaptım. Hastane müdürüme partime çalışmak istediğimi söyledim. Uygun görmedi. Müdür izin vermezse partime çalışma yapamayacak mıyım? Fatma 

Cevap: Doğum sonrası partime/kısmi süreli çalışma yapılabilmek için  bazı işlere özgü olmak üzere işyeri yetkililerinin uygun görmesi şartı aranıyor. Buna göre; 

• Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, 

• Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 

• Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde...