SON YAZILAR

9 Kasım 2017 Perşembe

Danışarak Emekli Aylığı Planlayan Yüksek Aylık Alıyor

Alo Sgk | 08:30 | | | |


Danışarak Emekli Aylığı Planlayan Yüksek Aylık Alıyor

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com

Emekli aylığı planlaması kısa vade de düşük getirisi vardır. Uzun vadede ise yüksek getiriye sahiptir.


Kayıt dışının en önemli etkeni ise,sigorta primine esas ücretin düşük gösterilmesiyle birlikte ileride alacağınız emekli maaşları düşük oluyor,yükselir mi evet,nasıl dava yoluyla.

Oysa işverenleriniz tarafından maaşlarınıza gerçek ücret üzerinden gösteriliyorsa ,o zaman zaten sorun yok.

2008/10 sonra SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplaması aynı mantıkla yapılıyor.

Bağ-Kur kendi primini ödüyorsa yüksek matrahtan primini yatırması ileride emekli maaşını yüksek almasına sebep olacaktır.

Emekliliğini planlamaya örnek okurumuz.

Kadın okurumuz 10.12.1973 doğumlu olup,18.02.1992 SSK olmuş,48 yaşında 5525 günle emekli olacak.

Emeklilik ihmal edilmiş,planlama yapılmamış,2000’den sonra süreler de 2 doğum var,2000 ila 2008/09 döneminde asgari ücretten çalışmalar,doğum borçlanması tavandan yapsa da bugün şartlarında 6,5 katı yada 5 katı ne kadar emekli aylığına etkisi olacak.

Bu okurumuz 7420 günü olup asgari ücretten Ekim 2017 kadar prim ödemesi olsa idi ek ödeme dahil 1.028 TL.

Oysa okurumuz 5525 günü 2008/09 dönemine kadar tamamlamış ve 2008/10 sonra hiç çalışmamış 1.330 TL. emekli aylığı ek ödeme dahil alırdı.

Okurumuz 2008/10 sonra özellikle 2011 yılı ve izleyen yıllarda 2 asgari ücret üzerinde çalışarak ek ödeme dahil 1.292 TL. emekli aylığı bağlanmasını yakalamıştır.

Bundan sonra bir şirket ortaklığı olursa 4/b statüsünden primlerini 6 Bin yada 7 Bin tutarında öderse 4/a 4 Bin tutarında prim ödeyeceğinden 11Bin TL. matrah dikkate alınarak.

4 yıl sonra emekli aylığını 1.300 TL üstünden ortalama 1.600 ila 1900 TL yükseltecektir.

Şirket ortağı okurlarımız;

1/3/2011 tarihinden itibaren hizmet çakışmaları Kanunun 4 -1(b) bendi kapsamında  sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4 -1(a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyeceklerinden, bu durumdaki sigortalılar 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da kendi işyerlerinde 4 -1 (a) bendine göre sigortalı olamayacaklardır.

4/(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde ise 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır.

Kanunun 4 -1(a) ve (b) bendine tabi sigortalılığın çakışması nedeniyle 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar 1/3/2011 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmak ve 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,4/ (b) bendi kapsamındaki çalışmasından dolayı talep tarihinden itibaren 4/(b) bendi içinde prim ödeyebileceklerdir. Ancak 4/(a) ve (b) bendi için  ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olamayacaktır.

Kanunun 4 -1 (b) bendi kapsamında ödenecek primler uzun vadeli sigorta kolları yönünden 26 ncı, 28 inci ve 32 nci maddelerinin birinci fıkralarının uygulanmasında 4 -1 (a) bendine tabi hizmetlerle birlikte dikkate alınacaktır. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen azami kazancı geçemeyecektir.